Rio+10 dreigt Rio+0 te worden

29-09-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Volgens FoEI blijkt uit de stellingname dat de 'positieve verklaringen' van de milieuministers zijn overwoekerd door de prioriteiten van de handel. De nieuwe voorstellen, vervat in de zogenaamde Global Deal die de EU had voorgesteld, vond geen genade.

In deze Global Deal stonden voorstellen omtrent schuldenvermindering, het openen van westerse markten voor ontwikkelingslanden, meer ontwikkelingshulp en het streven de automatische link tussen economische groei en milieuvervuiling te verbreken. Ook zou er een krachtige herbevestiging moeten komen van de 'Verklaring van Rio' en andere internationale milieuovereenkomsten, zoals die van Kyoto.

Volgens FoEI blijkt uit de verklaring een voorliefde voor een liberaal geïnspireerde steun aan het huidige vrijhandelssysteem. Thema’s die op de top in Johannesburg besproken zouden worden, zoals democratisering en armoede, dreigen nu van tafel te worden geschoven.

De milieuorganisatie zou liever zien dat de westerse regeringen maatregelen voorbereidt om de sociale en ecologische degradatie te stoppen.

Thema's als een verantwoordingsplicht voor bedrijven, milieuwetten, een eerlijker handelssysteem moeten in Johannesburg aan de orde komen. De landen die het meest consumeren moeten hun milieuschuld aan het Zuiden verantwoorden, luidt het.

Daniel Mittler van FoEI: 'Het grote gevaar is dat Rio+10 in feite Rio plus zero wordt. Tien jaar van niet-duurzame ontwikkeling zijn wel genoeg geweest. Het wordt tijd voor concrete doelstellingen en deadlines.'

Friends of the Earth

Reacties