‘Rijke landen moeten behoud regenwoud betalen’

18-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Dat heeft een vertegenwoordiger van Papoea-Nieuw-Guinea dinsdag gezegd op een VN-conferentie over klimaatverandering in Bonn, waaraan regeringsdeskundigen uit zo'n 150 landen deelnamen, meldden verschillende media woensdag.

In februari van dit jaar werd het Verdrag van Kyoto van kracht. De ondertekenaars van dit verdrag hebben zich ertoe verplicht de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Deze gassen zijn (mede)verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Bij het realiseren van de Kyoto-doelstellingen ligt de nadruk vooral op maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen door verkeer, elektriciteitscentrales en zware industrie beperken.

Ten onrechte, vindt Robert Aisi van Papoea-Nieuw-Guinea, dat na het Amazonegebied en Congo het grootste regenwoud herbergt. 'Het regenwoud is economisch eigendom dat een prijs waard is. Het Kyoto-verdrag laat niet toe dat landen met grote oppervlakten aan regenwoud hun inspanningen om ontbossing te voorkomen, vergoed zien worden in de wereldwijde emissiehandel', aldus Aisi op het seminar.

Alleen verliezers

'Houtbedrijven komen ons land binnen, zeggen tegen dorpelingen dat ze tien dollar voor elke boom betalen en verkopen die elk voor duizend dollar. Wie wint er hier? Wij verliezen omdat onze grond erop achteruit gaat. Maar de hele wereld verliest', verduidelijkte Aisi tegenover persbureau Reuters.

De snel groeiende vraag naar energie, met name in landen als China en India, heeft de houtprijs opgedreven. 'Houtkap levert momenteel economisch veel meer op dan bosbescherming', aldus Aisi.

De vertegenwoordiger van Papoe-Nieuw-Guinea wees erop dat een wetenschappelijk VN-panel heeft berekend dat 20 tot 25 procent van de vrijgekomen broeikasgassen in 1990 veroorzaakt zijn door ontbossing. De gassen komen vrij bij het platbranden van bossen. Daarnaast zijn bomen belangrijk omdat ze CO2 kunnen omzetten in zuurstof. Met het verdwijnen van de bossen gaat ook deze capaciteit verloren. Volgens Aisi pleit dat ervoor dat regenwoudbescherming als handelswaarde in het klimaatverdrag worden opgenomen.

Deze discussie werd tot nu toe vaak terzijde geschoven omdat het kwantificeren van de houtkap in de praktijk erg moeilijk blijkt. Volgens Aisi is het monitoren van ontbossing tegenwoordig gemakkelijker geworden omdat er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van satellietwaarnemingen, die de omvang van regenwoud preciezer in kaart zouden kunnen brengen.

Het seminar richtte zich vooral ook op de vraag wat de landen te doen staan na 2012, als het Kyoto Verdrag afloopt. Aisi: 'Als we tot dan wachten, is er geen regenwoud meer om te conserveren.'

Reacties