Resultaat Vrouwenconferentie is zeer bescheiden

13-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld/IPS

Vertegenwoordigers uit 188 landen waren in New York bijeen om na te gaan wat er van de afspraken die destijds in China gemaakt zijn, is terechtgekomen.

Iedereen was het in 1995 eens met algemene principes als meer de toegang van vrouwen tot alle beslissingsniveaus, het delen van het huishouden en de zorg van het gezin, gelijkwaardig partnerschap tussen mannen en vrouwen en het belang van een rol voor vrouwen bij het bereiken van duurzame ontwikkeling.

Hoewel er in een aantal landen wel vooruitgang werd geboekt, werd algemeen erkend dat die onvoldoende was. 'Een lange weg te gaan', klonk het als motto in New York. Dat blijft ook het motto na een week vergaderen. Dit ondanks een internationaal goedgekeurd document van 150 pagina's.

Tijdens het congres vreesden sommige waarnemers dat 'gevoelige kwesties' rond bijvoorbeeld seksualiteit onbespreekbaar zouden blijken. Amnesty International en vrouwenorganisaties waarschuwden vorige week al dat een religieus verbond van conservatieve christenen en moslims afspraken over dit soort thema’s zou blokkeren.

Zo werd er bijna geen enkele vooruitgang geboekt voor kwesties als het recht van vrouwen op veilige abortus, seksuele zelfbeschikking en een gelijke status rond erfenisrechten. Dit ondanks een hele nacht doorvergaderen. Religieuze lobby-groepen zijn bang dat te expliciete verklaringen over seksuele vrijheid uitgelegd kunnen worden als een rechtvaardiging voor homoseksualiteit.

Het Center for Women's Global Partnership verklaarde namens een reeks vrouwenorganisaties te 'betreuren dat er onvoldoende politieke wil was bij overheden en binnen de VN-bureaucratie om het eens te worden over een krachtigere slotverklaring, met meer concrete doelstellingen en tijdslimieten om die te realiseren'.

Achteraf zijn de meningen echter verdeeld over de uitkomst van de conferentie in New York. Amnesty International en vrouwengroepen zijn ronduit teleurgesteld.

Maar VN-secretaris-generaal Kofi Annan zei verguld te zijn met de uitkomsten van de onderhandelingen en dat de 'rechten van vrouwen geconsolideerd, verdedigd en verder uitgebreid zijn.'

Ook vooruitgang geboekt
Er werd wel degelijk vooruitgang geboekt op het vlak van de bestrijding van vrouwenhandel, huiselijk geweld inclusief verkrachting binnen het huwelijk, de gevolgen van de aids-epidemie en de globalisering. In het slotdocument werden allerlei hardere maatregelen, zoals de oproep om huiselijk geweld strafbaar te stellen, opgenomen. Nu moet worden afgewacht in hoeverre de VN-lidstaten de maatregelen ook actief zullen uitvoeren.

Het slotdocument stelt bijvoorbeeld ook dat overheden tegen 2005 de kloof tussen jongens en meisjes in het lager en middelbaar onderwijs moet dichten.

De New York Times schreef als commentaar dat hoewel het slotdocument nergens ook maar enige rechtsgrond krijgt, het voor vrouwen wereldwijd wel een referentiepunt kan zijn. ‘Een internationaal geaccepteerd statement waar zij naar kunnen verwijzen als ze in eigen land wetten proberen te veranderen’.

Dat is ook het oordeel van Angela King, adjunct secretaris-generaal van de Verenigde Naties. 'Die nacht doorvergaderen was het absoluut waard. Ik denk dat miljoenen vrouwen nu toch gerehabiliteerd zijn. Zij hebben nu iets om zich aan vast te klampen in hun strijd voor gelijkheid.'

King stelt dat degenen die stelden dat de conferentie Beijing+5 in New York een achteruitgang in plaats van vooruitgang zou blijken te zijn, ongelijk hebben gekregen.

Meer lezen over Vrouwenconferentie

Reacties