Kritieke grondstoffen

01-11-2013
Door: Ries Kamphof
Bron: OneWorld
Grondstoffen
Grondstoffen – 

Grondstoffenvoorziening is een mondiaal thema en probleem.
We gebruiken grondstoffen als metalen, mineralen, tin, fosfaat en goud in veel producten en deze grondstoffen worden vaak gewonnen in mijnen buiten Europa.
De sociale en ecologische omstandigheden rond deze mijnen zijn soms zeer gevaarlijk, vooral in conflictgebieden. Veel ontwikkelingslanden hebben extra last van de grondstoffenproblematiek door hun grote economische afhankelijkheid van export van grondstoffen. Hoe kan – ook vanuit Nederland – worden bijgedragen aan een verstandige omgang met kritieke grondstoffen? En wat kunnen consumenten, bedrijven, internationale organisaties en overheden doen?

De vieroplossingsrichtingen die in het rapport worden genoemd zijn:

  1. meer (internationale) samenwerking in keten en afvalstromen
  2. transparantie van productieketens en financiële transacties
  3. meer aandacht voor duurzame (hier vooral sociale, ecologische) winning van grondstoffen
  4. recycling, substitutie en afvalverzameling

Het volledige rapport kan hier worden gedownload.

 

 

Reacties