Kritieke Grondstoffen: Afkomst & Toepassingen

19-08-2014
Door: Ries Kamphof
Bron: OneWorld
Weetje – 

Sommige grondstoffen zijn erg lastig vindbaar en beschikbaar. Toch hebben we ze nodig in dagelijkse producten als cosmetica, auto's, mobieltjes en blikjes. Vanuit de Europese Commissie spreekt men over ‘kritieke grondstoffen’ als wij in Europa deze grondstoffen (bijna) niet voorhanden hebben. Bij ‘kritieke grondstoffen’ gelden twee belangrijke problemen: 1. Nederland en Europa zijn economisch afhankelijk van deze grondstoffen en 2. Rond winning van deze kritieke grondstoffen vinden sociale en ecologische misstanden plaats rondom mijnen, vooral in zwak bestuurde staten.  Eind 2013 verscheen het NCDO-rapport ‘grondstoffen’ over 14 kritieke grondstoffen. In juni 2014 is vanuit de Europese Commissie de lijst van kritieke grondstoffen uitgebreid. Zie hieronder een (door NCDO onderzoek) geproduceerd overzicht van toepassingen.
* Nieuwe kritieke grondstoffen sinds 2014
** niet door EU gedefinieerd als kritieke grondstof, maar door Nederland specifiek aangewezen.

Ries Kamphof

Ries Kamphof doet onderzoek naar mondiale thema’s die van invloed zijn op de...

Lees meer van deze auteur >

Reacties