'Religieuze leiders moeten samenwerken met VN'

22-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

Mensen met een religieuze achtergrond hebben iets toe te voegen aan de vele bemiddelingspogingen die de VN ondernemen, vindt Soetendorp, één van de voorbereiders van het programma van de top.

Wat conflicten en geweld betreft, hebben godsdiensten echter ‘boter op het hoofd’. Hun vertegenwoordigers behoren bruggenbouwers te zijn, maar ontpoppen zich volgens Soetendorp vaak als scherpslijpers.

In New York moeten de leiders volgens hem ‘terugkeren naar de oorsprong’: ‘We moeten over de kloven van het verleden heen naar elkaar toekomen.’

De Wereldvredestop moet leiden tot de vorming van een alliantie tussen de VN en de verschillende geloofsrichtingen. Uit dat verbond moeten gezamenlijke initiatieven ontstaan voor vrede, milieubescherming en de bestrijding van armoede.

Hoge vertegenwoordigers van christendom, jodendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme zullen in New York aanwezig zijn. Ook leiders van de Baha'i-gemeenschap, het confucianisme, het sikhisme, het taoïsme en natuurgodsdiensten als het shintoïsme nemen aan de ontmoeting deel.

De organisatoren hadden de Dalai Lama, de Tibetaanse leider in ballingschap, als een van de hoofdsprekers willen laten optreden. Dat plan stuitte echter op verzet van China, dat Tibet bezet houdt en de Dalai Lama ervan beschuldigt de eenheid van het land te ondermijnen.

Soetendorp vindt deze gang van zaken ‘verbijsterend’ en hoopt dat de Dalai Lama toch nog komt. De rabbijn wil een voorstel van de Dalai Lama voor interreligieuze bedevaarten in New York aan de orde stellen. De boeddhistische leider pleitte er eind vorig jaar tijdens zijn bezoek aan Nederland voor dat aanhangers van verschillende godsdiensten samen elkaars heilige plaatsen bezoeken. Zulke bedevaarten bevorderen volgens hem de interreligieuze harmonie.

Leider Moonsekte wil ‘religieus parlement’
Sun Myung Moon, leider van de Eenheidskerk, beter bekend als de Moonsekte, stelde vorige week voor om een speciale VN-raad met religieuze vertegenwoordigers op te richten. Dat meldt de Washington Times. De religieus leider sprak op een voorbereidend forum voor de Vredestop in New York.

‘De afgevaardigden zouden gerespecteerde spirituele leiders moeten zijn, die op religieus of cultureel vlak het strikte belang van individuele staten overstijgen,’ aldus Moon.

Rabijn Soetendorp wil tijdens de top ook pleiten voor een vrijwillige internationale belasting die aan kansarme kinderen ten goede moet komen. ,De kloof tussen arm en rijk moet versneld gedicht worden,’ vindt de rabbijn.

Hij lanceerde in Nederland het fonds ‘Hoop voor Kinderen’, dat zich ten doel stelt de 125 miljoen kinderen in de wereld die geen scholing ontvangen, toegang tot onderwijs te bieden.


Reacties