Registratie helpt Colombiaanse straatkinderen

01-08-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Het Internationale Verdrag over de Rechten van het Kind verplicht de Colombiaanse overheid kinderen bij hun geboorte te registreren door middel van een naam, een geboortedatum en de vermelding van de ouders.

Het praktisch nut is dat met opname in het bevolkingsregister kinderen aanspraak kunnen maken op overheidssteun voor huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg.

De registratie is ook bedoeld als ‘eerste stap naar een beleid dat afgestemd is op de noden van de minderjarigen,’ zegt Juan Urrutia, de directeur van het Colombiaanse Instituut voor Gezinswelzijn (ICBF).

Twee organisaties zijn het programma vorige week gestart met steun van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. ‘Noem mij geen straatkind’, zoals het heet, moet de beeldvorming over de kinderen verbeteren.

Het dagblad El Tiempo en een aantal kunstenaars, die de campagne weerklank moeten geven op straat, werken mee.

Het programma wordt uitgebreid naar de rest van Latijns Amerika, te beginnen met Brazilie. In de Braziliaanse stad Salvador loopt al een proefproject dat eveneens kunst gebruikt om het gevoel van identiteit bij de straatkinderen te versterken.

Recht om niet te worden ontvoerd
Het Kinderfonds van de Verenigde Naties, Unicef, schat dat er zo'n 25.000 kinderen op straat leven in Colombia. In andere Latijns-Amerikaanse en Caribische landen zijn dat er naar schatting 40 miljoen. De grote meerderheid daarvan is jongen. Maar het aantal meisjes - dat normaal tussen de 10 en de 30 procent schommelt - neemt toe.


Straatkinderen komen meestal uit gezinnen waar een of twee ouders afwezig zijn. De meeste leven niet voltijds op straat, maar behouden een los contact met hun thuis.

De meeste kinderen lopen weg van school en thuis vanwege van de armoede. Andere oorzaken - scheidingen, geweld binnen het gezin, seksueel misbruik en overbevolkte scholen - komen meestal pas op de tweede plaats.

In de Colombiaanse grondwet staat dat kinderen het recht hebben om ‘niet verkocht, ontvoerd of gemarteld te worden’. Die praktijken komen in Colombia, dat door conflict wordt verscheurd, meer voor dan in enig ander land.

‘Het is alarmerend dat dergelijke trivialiteiten in de grondwet moeten worden opgenomen,’ zegt Carlos Gaviria, een gepensioneerde rechter bij het Grondwettelijk Hof. ‘Zolang er geen middelen voorhanden zijn om het fenomeen aan te pakken, blijven we morrelen in de marge zonder het probleem op te lossen.’

Initiatiefnemer Stichting Antonio Restrepo Barco (engels)
Tweede initiatiefnemer Rafael Pombo Foundation (spaans)
Tweede initiatiefnemer Rafael Pombo Foundation (spaans)
Tweede initiatiefnemer Rafael Pombo Foundation (spaans)

Reacties