‘Regionale samenwerking maakt vredesoperaties VN succesvoller’

16-06-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De studie Peacekeeping in West Africa: A regional report belicht in hoeverre de afzonderlijke VN-vredesoperaties in Sierra Leone, Liberia en Ivoorkust beter hadden kunnen samenwerken. De oudste missie, UNAMSIL (3200 militairen) in Sierra Leone, is onlangs verlengd tot 30 september 2004. In Liberia is UNMIL (15.000 militairen) actief sinds het einde van 2003. Met ingang van 1 april 2004 zijn in Ivoorkust ruim 6000 VN-militairen van UNOCI gestationeerd.

Volgens Refugees International zijn als gevolg van de conflicten in West-Afrika een tot anderhalf miljoen mensen op de vlucht of ontheemd (op drift in eigen land). Ivoorkust telt ongeveer 500.000 ontheemden en zo’n 69.000 vluchtelingen, voornamelijk uit Liberia. In Sierra Leone leven langs de grens met Liberia ongeveer 13.000 vluchtelingen in kampen. Liberia zelf biedt onderdak aan duizenden vluchtelingen uit Sierra Leone en heeft te kampen met 350.000 ontheemden.

Smokkel

De burgeroorlogen in de drie West-Afrikaanse landen hebben de afgelopen tien jaar conflicten in buurlanden aangewakkerd. Zo vochten Liberiaanse strijders zij aan zij met rebellen in Sierra Leone. Smokkel van wapens en lokale grondstoffen verdeelde de bevolking. Mensen die voor hun leven vreesden, vluchtten naar een buurland, dat nauwelijks of niet in staat was deze vluchtelingen op te vangen en te beschermen.

Zo is ook de politieke toekomst van een ander buurland, Guinea, onzeker. Het land dat al vluchtelingen uit Sierra Leone (6000) en Liberia (89.000) herbergt, heeft een president op leeftijd en een opvolger is nog niet bekend.

Enthousiasme

Hoewel gezaghebbende personen bij de afdeling voor Vredesoperaties van de VN (DPKO) de regionale dimensie van de conflicten in West-Afrika erkennen, blijken zij niet over te lopen van enthousiasme en ijver voor een structurele regionale benadering. De welwillendheid blijft beperkt tot uitwisseling van informatie over de betreffende VN-missies, stelt Refugees International.

De VN maakt te weinig gebruik van de ervaring die andere missies en organisaties hebben opgedaan. Als voorbeeld noemen de onderzoekers een rapport over het programma voor ontwapening, demobilisatie en reïntegratie van soldaten (DDR) in Sierra Leone.

Toepassing van de bevindingen in dit rapport hadden het mislukken van het DDRR-programma (repatriëring) in Liberia enkele maanden later, kunnen voorkomen. Enkele van die aanbevelingen waren: nauwkeurige verzameling van gegevens over aantallen strijders; veiligheidsgaranties voor ex-strijders; duidelijk rooster van tijden en plaatsen voor logistieke zaken; goede informatievoorziening aan strijders om begrip voor het programma te kweken.

Ook vonden de onderzoekers een te grote kloof tussen ontwapening en demobilisering enerzijds en reïntegratie en repatriëring anderzijds. De laatste programma’s zouden meer nadruk moeten leggen op economische ontplooiïng, danwel sluitende sociale programma’s om te voorkomen dat ex-strijders weer afglijden. Bovenal zouden deze programma’s op voorwaarden niet zo mogen verschillen: In Ivoorkust kregen strijders die de wapens inleverden 970 dollar, in Liberia 300.

Studie van Refugees International

Reacties