Regering Congo wil kindsoldaten ‘normaliseren’

10-12-2001
Door: OneWorld Redactie

Daar zullen de kindsoldaten drie maanden onderwijs en begeleiding krijgen. Maandag ontving het centrum de eerste 300 kindsoldaten.

De kindsoldaten werden in 1996 ingelijfd in het leger van Kabila tegen zijn voorganger Mobutu. Drie jaar leefden ze aan het front en in de kazerne. De meeste kindsoldaten zouden maar al te graag terugkeren naar hun ouders en naar de schoolbanken. Wie zich te oud voelt voor de schoolbanken, kan een vak leren.

De kinderen zullen in het centrum drie maanden intensief begeleid worden door een team van 45 mensen. Zij staan voor de taak om hun ouders en familie voor te bereiden op de thuiskomst van een kind dat ze nog nauwelijks zullen herkennen.

Het Nationale Demobilisatiebureau en Reïntegratie (BUNADER) wil niets aan het toeval overlaten. ‘We hebben sociaal werkers, pedagogen, opvoeders, sociologen en ook militairen aangetrokken om de kinderen te begeleiden,’vertelt luitenant José Pakasa van BUNADER.

‘De meeste kinderen waarmee we ons gaan bezighouden zijn analfabeet, ‘zegt Marcelline Malengera, een socioloog die werkt op het ministerie van Sociale Zaken. De eerste prioriteit is echter om hun mentaal evenwicht te herstellen. ‘Ze hebben te vroeg kennis gemaakt met geweld, alcohol, drugs en seks. De meeste kindsoldaten gaan ervan uit dat ze macht kunnen uitoefenen over mensen en hebben de reflex om het minst conflict op te lossen met geweld.’

Het project is een primeur in Congo. Het wordt gefinancierd door Save the Children, Unicef, het Wereldvoedselprogramma, het Rode Kruis en het Internationaal Bureau voor het Kind (BICE).

‘Het is een uiterst delicate taak,’zegt Marcel Bampwekesha, programmadirecteur bij de niet gouvernementele organisatie (NGO) Save The Children. Bampwekesha weet waarover hij spreekt : hij werkte met kindsoldaten in Sierra Leone en Mozambique. ‘Je kan ze nergens mee vergelijken. Op een leeftijd van 14 tot 17 hebben ze met wapens leren omgaan. Ze hebben gedood en gedood zien worden. Dat is een ervaring die hen compleet heeft getransformeerd. De kinderen zijn eigenlijk in sneltempo volwassenen geworden.’

Het is een moeilijke taak om kindsoldaten te demobiliseren. ‘De beslissing om te demobiliseren lig bij de (rebellen)legers zelf’, aldus Maarten Bijl, woordvoerder van Unicef.. ‘Vooral veel lobbywerk en de juiste contacten kunnen regeringen bewegen om kinderen vrij te krijgen.’

‘Unicef doet het lobbywerk op allerlei niveaus. Zo kreeg Carol Bellamy, internationaal directeur van Unicef, in november 2000 een toezegging gedaan van John Garang, rebellenleider van SPLA in Soedan. In februari 2001 werden in Soedan vervolgens 3.500 kindsoldaten vrijgelaten,’ vertelt Bijl van Unicef.

Reacties