Regenwoud vergroot inkomsten koffieboer Costa Rica

11-08-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Onderzoekers van het Conservation Science Programme van het Wereld Natuur Fonds, onderzochten bestuiving van koffieplanten van een plantage op drie verschillende plaatsen; op 100, 800 en 1500 meter afstand van de bosrand. Hoe dichter de koffieplanten bij het bos stonden, hoe groter de opbrengst. Ter vergelijking werden planten ook handmatig bestuifd.

‘Dit onderzoek maakt duidelijk dat er dwingende redenen zijn voor het behoud van aanwezige ecosystemen’, stelt onderzoeksleider Taylor Rickett. ‘Omdat de natuurlijke voordelen van ecosystemen meestal moeilijk kwantificeerbaar zijn, neemt men vaak aan dat die voordelen gering zijn. Wij hebben kunnen vaststellen dat koffieboeren zo’n 60 duizend dollar aan inkomsten derven, als geen bestuiving plaatsheeft.’

Water

De onderzoekers verwachten dat de opbrengsten hoger zullen uitvallen als ook andere ‘diensten’ van ecosystemen onderzocht en gekwantificeerd worden. Daarbij denken ze onder meer aan waterzuivering. Bovendien beperkt het onderzoek zich tot één plantage. Aangrenzende plantages profiteren naar verwachting eveneens van de bestuiving door dezelfde bossen.

De economische waarde van bossen wordt door de onderzoekers hoger ingeschat dan die van bijvoorbeeld grasweiden. Tegen deze veronderstelling in worden echter nog steeds bossen gekapt om plaats te maken voor veeteelt en akkerbouw.

color=red>

Onderzoeksverslag van Conservation Science Programme
WWF's global Forests Programme

Reacties