Rede van Pronk oogst applaus

01-03-2004
Door: Tekst: Barbara Bosma


De 'Human Development'-rapporten van de afgelopen jaren zijn te lezen als een kroniek van achteruitgang en toenemende ongelijkheid. Hij bekritiseerde ook de willekeurige armoedegrens: 'Wat voor leven kun je eigenlijk leiden van één dollar per dag?'

Pronks rede werd in het ontwikkelingswereldje enthousiast ontvangen. En dat was opvallend, want de voordracht bevatte niet veel meer dan een adequate terugblik op veertig jaar ontwikkeling en een heldere uitleg waarom de Millenniumdoelen (MDG's) niet gehaald gaan worden. Er kunnen twee redenen zijn voor dat onthaal. Eén: Pronk wil terug naar de idee van 'herverdeling vóór economische groei'. Dat appelleert aan een oude, maar populaire ideologische stelling. De tweede reden ligt besloten in Pronks kritiek op de mechanistische manier van werken die in de grote wereldinstellingen - maar ook binnen de kleine ontwikkelclubs - gemeengoed is geworden: benchmarks, indicatoren, monitoring, enzovoorts. Dat is allemaal ver verwijderd van de herverdelingsbarricaden die vroeger zo vurig betrokken konden worden. Het omarmen van de neoliberale globalisering is nooit van harte gegaan. Zou het kunnen dat de enthousiaste reacties op Pronks rede werden ingegeven door nostalgie?

 

Zie voor de complete tekst www.iss.nl/news/Inaug_Pronk.pdf.

 Reacties