Rectificatie

02-04-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 28 maart 2002

Den Haag, 2 april 2002

Onder de kop ‘Semi-publieke topfuncties te hoog betaald’ bericht uw krant op 26 maart over een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de salarisontwikkeling in de gesubsidieerde sector.

Naast o.m. universiteiten en ziekenhuizen rept de onderzoeker van ‘overige organisaties’ waar de bovenste 25% van de werknemers gemiddeld 166.000 euro per jaar verdienen. Tot die overige organisaties behoort naast De Nederlandsche Bank en de Informatie Beheergroep ook de Novib. Dit is toch wel erg met grote stappen snel thuis, want hier worden pinda’s en meloenen in één mandje gestopt. Dat is tamelijk onzorgvuldig en daardoor misleidend.

Ten onrechte kan immers de indruk ontstaan dat er bij Novib wel zeer riante salarissen worden betaald. Dit nu is niet het geval, hetgeen met een telefoontje duidelijk had kunnen worden. We hebben namelijk niet echt te klagen, maar voor bijvoorbeeld de top drie van deze organisatie – de directie – werd in 2000, het jaar van het onderzoek, in totaal 587.051 gulden uitgetrokken. Dat zijn brutosalarissen, inclusief sociale lasten en pensioenpremies. (Bron: Jaarverslag 2000) Omgerekend kwam het salaris van een Novib-directeur in 2000 uit op zo’n 150.000 gulden bruto. Ruim minder dan de helft dus van het gesuggereerde bedrag.

Zonder in te willen gaan op de schuldvraag, moet worden vastgesteld dat uw publicatie het imago van Novib heeft beschadigd en inmiddels ook al heeft geleid tot enkele opzeggingen van donateurs. Dat is zeer betreurenswaardig.

Novib website Ingezonden brieven

Reacties