Recordaantal werklozen in de wereld

23-01-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Volgens de ILO zoekt 185,9 miljoen mensen wereldwijd een baan. In 2002 waren dat er nog 185,4 miljoen. Onder de jongeren slaat de werkloosheid het hardst toe: het aantal jonge banenzoekers bedraagt 14,4 procent.

Vergeleken met 2002 valt de stijging van het totale aantal werklozen echter mee. In 2002 waren er ´maar´ een half miljoen minder mensen werkloos.

Het merendeel van de werklozen is man (108,1 miljoen). Opvallend is dat de werkloosheid onder vrouwen afneemt (met 100.000).

In de arme landen heeft de ´informele economie´ zich uitgebreid. Arbeiders hebben geen vaste contracten en kunnen mede daardoor snel op straat worden gezet. Maar ondanks het grotere informele arbeidscircuit vallen de cijfers voor de ontwikkelingslanden mee. Het aantal arme arbeiders – die leven van minder dan 1 dollar per dag – blijft ongeveer op 550 miljoen werklozen.

Conflicten

Volgens de ILO is de werkloosheid in de eerste helft van 2003 gestegen vanwege de kwakkelende economie, het SARS-virus en de oorlogen. Het SARS-virus had grote invloed op het aantal toeristische banen in Azië. Maar ook de gewapende conflicten in het Midden-Oosten – zoals in Irak – kostte veel werknemers in de reissector hun baan.

Door het economische herstel in de tweede helft van 2003 is de schade beperkt gebleven. ´Onze vrees is dat het economische herstel stokt, en de groei van het aantal banen en de kwaliteit ervan uitblijft. Daardoor slagen veel landen er niet in de armoede voor het jaar 2015 te halveren, zoals in de Millenniumdoelstellingen is vastgelegd´, aldus ILO-directeur Juan Somavia.

Toch is Somavia voorzichtig positief. ´Het is te vroeg om te zeggen dat het ergste voorbij is. Maar, als de huidige economische inschattingen kloppen of zelfs rooskleuriger worden, dan zal het aantal werklozen in de wereld in 2004 wel eens kunnen afnemen.´

color=red>

ILO

Reacties