Rechtswinkel staat arme landen bij in handelsconflicten

04-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Ybema opent de rechtswinkel samen met minister van Buitenlandse Handel van Colombia Marta Lucia Ramirez de Rincon. Beiden lanceerden twee jaar geleden het voorstel tot dit initiatief.

De rechtswinkel is uitsluitend bedoeld voor ontwikkelingslanden en landen in transitie. De officiele naam luidt Advisory Centre on WTO Law (ACWL).

Landen kunnen bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een klacht indienen als zij zich benadeeld voelen doordat andere lidstaten niet volgens de vastgelegde handelsafspraken handelen. Bekendste voorbeeld is het geschil tussen de VS en de EU over bananen. De laatste trokken de voormalige koloniën (ACP-landen) voor bij de import van het fruit. De VS wonnen die zaak.

Het duurt vaak jaren voor een geschil is beslecht. Behalve tijd vereist een rechtszaak ook veel geld en specialistische kennis. Met behulp van de rechtswinkel kunnen ontwikkelingslanden nu de mogelijkheden van het mechanisme van de WTO-geschillenbeslechting effectiever gebruiken.

Landen betalen een gereduceerde prijs voor gebruik van de rechtswinkel, de minst ontwikkelde landen krijgen gratis rechtsbijstand.

De hoop is dat het initiatief bijdraagt ‘aan een betere integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie’, aldus het ministerie van Economische Zaken in een persbericht.

Nederland draagt, net als de andere ontwikkelde landen die lid zijn van de stichting ter oprichting van het centrum, 1 miljoen dollar bij aan het kapitaalfonds en 1,25 miljoen dollar aan de opstartkosten tijdens de eerste vijf jaar van het bestaan van de rechtswinkel.

De andere ontwikkelde landen die lid zijn van de stichting rechtswinkel zijn Canada, Denemarken, Finland, Ierland, Italie, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Meer over de rechtswinkel

Reacties