'Ramp dreigt bij voorbereiding Internationaal Strafhof'

06-06-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Binnen CICC werken meer dan duizend niet-gouvernementele organisaties samen die zich voor ICC en internationale strafrechtspleging inzetten, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch. Deze organisaties speelden ook een grote rol bij de conferentie van Rome in 1998 waar tot oprichting van het ICC is besloten.

Het Internationaal Strafhof moet wereldwijde bevoegdheid krijgen voor de berechting van de zwaarste misdrijven, zoals genocide (volkenmoord), misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden.

Ook wordt het ICC een permanent hof, in tegenstelling tot de huidige tijdelijke tribunalen voor ex-Joegoslavië en Rwanda. Het ICC wordt een feit zodra zestig landen het Statuut van Rome hebben geratificeerd.

Tot nu toe hebben 32 landen dat gedaan. Een aantal landen, waaronder Nederland, hebben de ratificatie in voorbereiding, en Pace houdt er dan ook rekening mee dat de zestigste ratificatie in de zomer van 2002 binnenkomt. Probleem is dat er nog geen lokatie is aangewezen voor het ICC.

Er wordt al jaren gespeculeerd over mogelijkheden zoals de Alexanderkazerne in Den Haag, maar er is nog geen politiek besluit genomen. Pace vreest dat het ICC volgend jaar met lege handen komt te staan, als de eerste gevallen van oorlogsmisdaden worden doorverwezen.

Volgens Pace is het niet eerlijk te verwachten dat de problemen op ambtelijk niveau bij Buitenlandse Zaken en Justitie kunnen worden opgelost. Ook al wordt er met toewijding aan gewerkt, er is te weinig menskracht en gebrek aan steun van de politieke leiding, zo constateert hij na gesprekken die hij deze week in Den Haag heeft gevoerd.

Pace vindt dat Nederland zijn beste deskundigheid op juridisch en architecturaal gebied in het ICC moet steken. Het Internationaal Strafhof moet een symbool worden voor 'de overwinning van het recht over bruut geweld in de 21e eeuw'. Daarom hoort het ICC niet gehuisvest in 'een doos van steen en glas met een gevangenis eraan vast', maar in een 'kathedraal van vrede en internationaal recht'.

Human Rights Watch

Reacties