Publieke opinie: ‘Milieubeloften hebben geen zoden aan de dijk gezet’

04-02-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Gemiddeld was de helft van de ondervraagden van mening dat de natuur de voorbije tien jaar is afgetakeld, terwijl 40 procent beterschap zag.

In Argentinië vond niet minder dan 83 procent van de bevraagden dat het milieu is achteruitgegaan in vergelijking met 1992. Bijzonder pessimistisch zijn ook de Zuid-Koreanen (81 procent) en de Russen (73 procent).

Van de experts die deelnamen aan de enquête waren er zes op tien van mening dat de overgang naar een duurzame samenleving te langzaam verloopt om belangrijke en onherstelbare schade aan de volksgezondheid en het ecosysteem te vermijden. De meerderheid van de respondenten meent dat het armoedeprobleem bovenaan de agenda moet komen.

Rio+10

Het onderzoek, gefinancierd door de Wereldbank, is in 2001 uitgevoerd. De resultaten werden vorige week in New York gepubliceerd. De enquête biedt discussiestof voor Rio+10, de internationale conferentie over milieu en ontwikkeling die in augustus in Johannesburg plaatsvindt.

In 1992 werkte de internationale gemeenschap op de eerste Top van de Aarde in Rio de Janeiro een wereldwijd actieprogramma uit voor milieu en ontwikkeling. Volgens de publieke opinie heeft dat geen zoden aan de dijk gezet.

De experts hopen dan ook dat de conferentie in Johannesburg afspraken oplevert over een tijdige aanpak van prangende problemen als de klimaatverandering, waterschaarste en de wereldwijde armoede. Vooral het armoedeprobleem moet volgens de ondervraagde experts de wereld uit geholpen worden.

Volgens Doug Miller, de voorzitter van de milieuorganisatie Environics International, maakt het onderzoek duidelijk dat de wereldleiders er verkeerd aan zouden doen in Johannesburg geflatteerde rapporten voor te leggen met wat ze de afgelopen jaren allemaal hebben ondernomen op het vlak van milieu en ontwikkeling. Zij moeten nieuwe actieplannen goedkeuren, met bindende tijdschema’s om hun geloofwaardig te behouden.

Rapport is te bestellen bij Environics International, uitvoerder van het onderzoek

Reacties