Publiek geeft Herfkens agenda voor allerarmsten mee

04-05-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib en Inzet

Minst ontwikkelde landen
In totaal wonen ruim 600 miljoen mensen in de 49 minst ontwikkelde landen. Gemiddeld verdienen zij f 1,60 per dag. Ter vergelijking, het gemiddeld inkomen in Nederland is ruim f 75,- per persoon per dag. Ongeveer de helft van de volwassenen in de MOL’s kan niet lezen of schrijven. De levensverwachting is er 25 jaar lager dan in de geïndustrialiseerde landen. De kloof in levensomstandigheden tussen de MOL’s en de rest van de wereld wordt alsmaar groter. Wanneer de geïndustrialiseerde landen geen actie ondernemen zal naar verwachting in de komende 50 jaar slechts een land de status van MOL ontstijgen.
Eisen
Novib en Inzet werken nauw samen met noordelijke en zuidelijke niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) in een reeks lobby- en informatieactiviteiten rondom de VN Conferentie over de MOL’s. Zij eisen het volgende:

deze conferentie moet leiden tot een korte, overzichtelijke lijst van prioriteiten voor nationale regeringen, de WTO, de Wereldbank, het IMF en andere instellingen van de Verenigde Naties;

de overheden van de minst ontwikkelde landen moeten zelf (en niet Wereldbank, IMF, EU en andere donoren) hun ontwikkelingsstrategie bepalen, in een transparant en democratisch proces. Maatschappelijke organisaties moeten daarbij betrokken worden;

de rijke landen moeten hun belofte nakomen om 0,15 % van hun nationaal product voor hulp aan de MOL’s te reserveren. Hulpprogramma’s moeten ongebonden zijn, gericht op prioriteiten van de ontvangende landen voor armoedebestrijding, met betere coördinatie en uitvoerbare procedures;

tenminste 20 % van de hulp moet bestemd zijn voor sociale voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg;

de producten van de MOL’s moeten onbeperkt toegang krijgen tot de markten van rijke landen;

MOL’s moeten geholpen worden hun eigen productiecapaciteit op te zetten, die niet beperkt blijft tot uitvoer van onbewerkte landbouwproducten, mijnbouw en oliewinning;

de armste landen dienen een ruimere schuldverlichting te krijgen, zodat ze meer geld overhouden voor productieve investeringen en sociale voorzieningen;

druk op de Verenigde Staten om de klimaatafspraken van Kyoto te accepteren en uitvoering daarvan door de geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden

Publieksmanifestatie 8 mei
Het ochtendprogramma bestaat uit vier workshops, waarin aanbevelingen worden geformuleerd over hulp, investeringen, handel en schulden. ’s Middags is er een plenair debat met Minister Herfkens, zuidelijke NGO’s, ontwikkelingsjournalisten en politici uit de Nederlandse delegatie. Hierna wordt gestemd over de “Agenda voor de Allerarmsten”: wat vindt het publiek de belangrijkste vier doelen die Minister Herfkens en de Nederlandse delegatie in Brussel voor elkaar moeten krijgen?

Demonstratie in Brussel
Voor de aanvang van de VN Conferentie zal er door noordelijke en zuidelijke Demonstratie in Brussel NGO’s op zaterdag 12 mei de manifestatie “Een andere wereld is mogelijk – we steken het Jubelpark in een nieuw kleedje” gehouden worden.

Inzet
Novib

Reacties