PSO Symposium: Die OS-pet past ons allemaal?! over betrokkenheid en kwaliteit

08-10-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: Vereniging PSO

PSO is van mening dat persoonlijke betrokkenheid de basis vormt voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland en onderstreept het belang van deze betrokkenheid. Het is daarom belangrijk dat de kloof tussen de behoefte vanuit de burger en de professionaliteit van os-organisaties wordt gedicht. Maar hoe doen we dat? Wat zijn daarbij de uitdagingen of problemen? Waar eindigt hobbyisme en begint ontwikkelingssamenwerking? Of: hoe verenig je emotie en kwaliteit?

Om hierover te discussiëren, organiseert de Vereniging PSO, samen met enkele van haar lidorganisaties, op 9 november het symposium: ‘Die OS-pet past ons allemaal?!’ over betrokkenheid en kwaliteit De ochtend start met een inleiding door dr. Th. N. M. Schuyt over de achtergrond,het effect en de betekenis voor de toekomst van de vermaatschappelijking van OS. Vervolgens laat PSO via haar leden in workshops zien hoe de maatschappij betrokken kan zijn bij ontwikkelingssamenwerking. In de middag vindt een opponentendiscussie plaats, waarbij initiatieven vanuit de burger tegenover die van de OS-wereld gezet worden. Erna volgt een politiek debat tussen kamerleden, maatschappelijke en OS-organisaties met de centrale vraag: hoe kijken de verschillende politieke partijen aan tegen deze ontwikkeling en welke ruimte krijgt het van hen? De kosten voor deelname aan het symposium ‘Die OS-pet past ons allemaal?!’ bedragen ƒ50,--per deelnemer. Het symposium vindt plaats in het Nederlands Congrescentrum in Den Haag. Voor verdere informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met PSO via info@pso.nl / 070 3388433.

Vereniging PSO

Reacties