PSO onderzoekt gangen van jongeren na uitzending

01-07-2006
Door: Tekst: Wilma BerendsenJohan


De centrale vraag is: sluiten die wegen aan bij de doelstellingen van het programma? Het onderzoek richt zich op twee hoofddoelen: de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de jongere zelf, en de geleverde bijdrage aan het versterken van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland.

Verreweg de meeste jongeren ambiëren na uitzending via PSO een baan in de OS-sector. Dat is niet zo'n verrassende conclusie, gezien een van de andere vaststellingen van het onderzoek: het programma trekt geen jongeren aan die minder geïnteresseerd zijn in ontwikkelingshulp. Een groot aantal deelnemers blijkt voorafgaand aan de uitzending al een opleiding in de ontwikkelingssamenwerking te hebben gevolgd en stage te hebben gelopen in een ontwikkelingsland. Dat wil nog weleens helpen bij het vinden van een baan in de OS. Veel van de jongeren die deelnemen aan Youth Zone, lukt het dan ook om bij een OS-organisatie aan de slag te gaan - hier of in het buitenland. Daarbij ervaren de jongeren de opgedane levenservaring als zeer relevant (dat geldt overigens ook voor jongeren die buiten de OS emplooi vinden). Genderpuntje: er zijn in de loop der jaren veel meer vrouwen uitgezonden dan mannen, maar het zijn met name de mannelijke kandidaten die sindsdien reguliere vervolguitzendingen kregen. Dan doelstelling twee: draagvlakversterking. Jongeren schalen zichzelf hoog in op de schaal van wereldburgerschap. Een respons van 24 op 57 deelnemers  vormt weliswaar geen waterdichte onderbouwing voor de conclusie dat jongerenuitzending bijdraagt aan vergroting van het Nederlandse draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking, maar geeft toch een indicatie. Over twee jaar volgt nieuw onderzoek.

Het volledige onderzoek is in te zien onderaan deze pagina of op www.pso.nl .Reacties