Protest tegen aanleg pijpleiding Canada

25-09-2006
Door: Am Johal
Bron: IPS

De 1150 kilometer lange pijpleiding die Enbridge Gateway Pipelines Inc. gepland heeft verbindt de olievelden van Alberta met een nog te bouwen zeehaven in Kitimat. Tankers zouden de ruwe olie via het tientallen kilometers lange Douglas Channel - een fjord die de haven verbindt met de zee - naar Californië, China en India exporteren.

Maar in Canada geldt al 34 jaar een verbod op onderzoek naar olie en gas aan de kust van de provincie British Colombia. Milieugroeperingen en de First Nations - de inheemse indianenbevolking - zeggen dat het verbod ook geldt voor olietransport terwijl de overheid en oliegroeperingen die bewering in twijfel trekken.

Jay Mitchlin van de David Suzuki Foundation vreest dat de overheid de pijpleiding en het tankertransport erdoor wil drukken om investeringen in olie- en gasexploratie in British Colombia mogelijk te maken. "Dit zijn korte termijn-belangen die rationele beslissingen onmogelijk maken. De aandeelhouders willen meer winst, wij moeten leven met het risico van schade aan het milieu." Naast de mogelijke ecologische schade loert ook de geostrategische bedreiging om de hoek. Dat zou dan weer militaire aanwezigheid in de regio kunnen vereisen.

Mitchlin stelt ook vragen bij het project op basis van de toekomstige nationale energiebehoeften. Zo zou de binnenlandse levering van aardgas beïnvloed worden door de capaciteit van Alberta's olievelden te verhogen. Hij vraag zich af hoe het zit met het engagement van de federale overheid om de doelstellingen uit het Kyoto-akkoord na te streven.

Guujaw, de voorzitter van de Haida Nation langs de noordkust van Brits Colombia, vreest dat de toename van tankerverkeer verontreinigende stoffen in de regio kan brengen. Het verlies van olie door tankers blijkt uit een federaal onderzoek uit 1977 "onvermijdelijk" te zijn.

Enbridge heeft een eerste voorstel ter goedkeuring naar de Nationale Energieraad gestuurd. Lokale organisaties hebben geen vetorecht bij de stemming over het project, maar de overheid heeft wel de vrij strikte opdracht om de organisaties te consulteren tijdens het voortraject. De Carrier Sekani Tribal Council heeft alvast opgeroepen dat traject stop te zetten. De economische winsten van het project zouden niet opwegen tegen de sociale en ecologische schade.

CIBC World Markets waarschuwde op 17 juni al dat de onderhandelingen met de inheemse bevolking impact konden hebben op de haalbaarheid van het project. Enbridge zou het daardoor financieel realistischer achten om het bestaande netwerk van pijpleidingen gewoon uit te breiden. Een woordvoerder van Enbridge was niet bereikbaar voor commentaar.

Reacties