Pronk vreest tijdelijke sluiting kernreactor Petten

12-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

Het besluit van de Raad van State had overigens slechts een voorlopig karakter. Het was gebaseerd op het feit dat de bevoegde ministers (Vrom, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Verkeer en Waterstaat) bij het verlenen van de vergunning een onjuiste procedure hebben gevolgd. De ministers hadden in februari eerst een bezwaar van Greenpeace behandeld en daarna de transport-vergunningen nog ambtshalve gewijzigd. De Raad van State oordeelde dat dit niet juist was. Hierdoor moeten de ministers het bezwaar van Greenpeace opnieuw behandelen.

Maar om geen tijd te verliezen heeft Pronk alvast een nieuwe vergunning afgegeven. Transport en opslag zullen beide veilig zijn, aldus de bewindsman. Milieu-organisaties stellen allang dat het transporteren van kernafval onverantwoorde risico’s met zich meebrengt. Greenpeace steltde bijvoorbeeld dat de containers waarinm het afval per spoor wordt vervoerd ‘radioactiviteit lekken.’, weliswaar in zeer beperkte mate.

Isotopen voor bestraling van patiënten
De kerncentrale in Petten wordt niet gebruikt voor de opwekking van energie. Er vindt allerlei wetenschappelijk onderzoek plaats naar minder commerciële toepassingen van kernenergie en de effecten van straling.

Petten heeft geen ruimte meer om kernafval op te slaan. ‘Dit zal stillegging van de reactor betekenen,’ schrijft Pronk in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem is dat zeer ongewenst, omdat in Petten isotopen worden geproduceerd, die worden gebruikt bij de bestraling van kankerpatiënten. ‘Het belang van een continue productie is evident, gezien het feit dat Petten in belangrijke mate voorziet in de Europese behoefte aan deze isotopen voor medische doeleinden,’ aldus Pronk.

Pronk hoopt dat er wellicht een versneld transport kan worden geregeld. Alleen dan kan stillegging hopelijk worden voorkomen, volgens de minister.

Greenpeace zal ook tegen de nieuwe vergunning bezwaar aantekenen bij de Raad van State. Een woordvoerster noemt de handelwijze van Pronk schandalig: ‘Hij rechtvaardigt een nieuwe vergunning vanuit het belang van Petten voor kankerpatiënten. Er is echter alleen een commercieel belang. Concurrenten staan in de rij om de productie van Petten over te nemen.’ Greenpeace verwacht dat de nieuwe vergunning inhoudelijk net zo rammelt als de oude.

Behalve Petten is ook de kerncentrale in Dodewaard een zorgenkindje van Pronk. ‘Het afvalprobleem is er iets minder groot, maar ook bij Dodewaard begint de tijd te dringen’, aldus de minister

Volgens Pronk moeten de splijtstoftransporten van Dodewaard naar de opwerkingsfabriek in het Engelse Sellafield uiterlijk eind dit jaar beginnen. Hij vreest dat er na deze datum te weinig gekwalificeerd personeel aanwezig is om het transport in goede banen te leiden. Veel werknemers zijn, omdat de kerncentrale op termijn dicht gaat, op zoek naar een andere baan. Na 2002 zijn er volgens de minister onvoldoende deskundigen over om te zorgen voor veilige opslag en afhandeling van transporten.

Site met nieuws over nucleaire sector

Reacties