Prominente mensenrechtenactivisten gaan in Nederland in debat

03-12-2003
Door: OneWorld Redactie

De universiteiten die bezocht zullen worden zijn de Universiteiten van Amsterdam, Maastricht en Utrecht, de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit voor Humanistiek. Per universiteit zal gedebatteerd worden over een ander onderwerp, bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten na 9/11, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking en de bescherming van mensenrechtenactivisten door de Nederlandse overheid, EU en VN. Daarnaast zullen de vier mensenrechtenactivisten gesprekken voeren met onder meer Tweede Kamerleden, Europarlementariërs, medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

LaRue, Zhovtis, Tsunga en Indarti zijn in Nederland op uitnodiging van Hivos, ter ondersteuning van de gezamenlijke actie van HIVOS en Amnesty International Nederland ter verbetering van de bescherming van mensenrechtenactivisten. Aanleiding voor de gezamenlijke lobby was een onderzoek naar de ervaringen van mensenrechtenorganisaties in Afrika, Azië en Latijns Amerika met de bescherming van mensenrechtenactivisten. Nog te vaak bestaat de bescherming van mensenrechtenactivisten uit ad hoc-interventies en maatregelen. Hivos en Amnesty International Nederland dringen dan ook bij de Nederlandse overheid aan op een consistente en transparante toepassing van een breed beleid voor de bescherming van mensenrechtenactivisten. Daarnaast zou de toepassing van beschermingsmaatregelen binnen internationale fora als de VN, EU of OVSE moeten worden versterkt. Gezien de rol die Nederland van oudsher heeft gespeeld als voorvechter van mensenrechten, ligt hier een grote uitdaging in het komende Nederlandse voorzitterschap van de EU. Op 25 november jl. hebben Hivos en Amnesty International Nederland aanbevelingen voor verbetering van de bescherming van mensenrechtenactivisten overhandigd aan mensenrechtenambassadeur P. de Klerk. De deelnemers aan Horen, Zien en Spreken in het kort: · Frank LaRue, van CALDH (Centro de Accion Legal en Derechos Humanos) uit Guatemala. Frank LaRue was dit jaar genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, mede vanwege zijn strijd om de verantwoordelijken voor de misdaden gepleegd tijdens de burgeroorlog in zijn land te laten berechten. · Yevgeni Zhovtis, van KIBHR (Kazachstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law) uit Kazachstan. Hij is de meest vooraanstaande mensenrechtenactivist van zijn land. In Nederland geniet hij bekendheid sinds hij in Nederland de mensenrechtensituatie in zijn land aan de kaak stelde toen de Kazachstaanse president Nazerbaev hier een staatsbezoek aflegde. · Arnold Tsunga, van ZLHR (Zimbabwe Lawyers for Human Rights) uit Zimbabwe. Ondanks de groeiende repressie van de regering Mugabe, blijft Tsunga zich met ZLHR inzetten voor een stevige verankering van mensenrechten in Zimbabwe. Hierdoor is hij een boegbeeld geworden voor de strijd tegen de dictatuur. · Poengky Indarti, van Imparsial, the Indonesian Human Rights Watch uit Indonesië. Zij is research manager bij deze jonge organisatie die systematisch de ontwikkeling van de mensenrechtensituatie in haar land vastlegt. Imparsial heeft bijzondere aandacht voor de werkomstandigheden van mensenrechtenactivisten.

www.hivos.nl/nederlands/actueel/index.html

Reacties