Presidentskandidaat Kerry wil geen links-liberale boomomhelzer zijn

22-04-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

VS johnkerryToch heeft de democratische presidentskandidaat John Kerry milieu op de agenda gezet. Donderdag is de jaarlijkse 'Earth Day' in de Verenigde Staten en Kerry heeft drie dagen lang speeches rondom dat evenement gehouden: over de oceanen, de Amerikaanse wouden en de lucht.

Tijdens zijn eerste toespraak beschuldigde hij president Bush ervan een smerig spelletje te spelen met zijn milieubeleid. Hij hekelde de campagnes van zijn opponent die namen dragen als 'Clear Skies' en 'Healthy Forest'. Hij vergeleek ze met de loze slogans die in het boek '1984' van George Orwell voorkomen.

Dit is gemakkelijk scoren bij linkse kiezers, is de conclusie die zich opdringt. Maar zo werkt het niet in de Verenigde Staten. Ten eerste zijn lang niet alle democratische kiezers 'pro-milieu' (ze willen liever banen) en ten tweede zijn juist veel republikeinse kiezers 'pro-milieu'. De Amerikanen zijn dol op hun nationale parken en wildernissen (the great outdoors) en zien zichzelf graag als de eerste natuurbeschermers ter wereld.

Olieman

Republikeinse kiezers hebben dus wel sympathie voor milieuvriendelijke maatregelen en plannen, maar ze moeten niet uit de koker komen van een tree hugger (bomenomhelzer). Daarom moet Kerry oppassen dat hij dit laatste predikaat niet krijgt opgespeld. Bij de zo belangrijke zwevende kiezers liggen imago's gevoelig.

Maar ook voor Bush is het milieu een gevoelige kwestie. George W. wil namelijk niet te boek staan als iemand die het milieu om zeep helpt. De president heeft toch al het vervelende imago van 'olieman' aan zich hangen, net als vice-president Cheney.

Dat slechte imago is terecht, meent Kerry. Een rapport van zijn campagneteam claimt dat het resultaat van het milieubeleid van de huidige president bestaat uit 21 miljoen ton extra luchtvervuiling, 10.000 mensen die eerder sterven dan normaal, 112.000 chemische dumpplekken, plus meren en stromen die te vervuild zijn om in te vissen of zwemmen.

VS promo_earthdayKerry en Kyoto

De Amerikaanse milieuorganisaties hebben inmiddels een intensieve campagne voor Kerry opgezet om te voorkomen dat Bush een tweede keer president wordt. Of de Democraat hun steun verdient is een tweede. Volgens critici kan hij zich niet veroorloven om zijn oude idealen daadwerkelijk tot daden om te zetten als hij eenmaal president is.

Een van de belangrijke milieuzaken waar Kerry als president een beslissing over moet nemen, is het protocol van Kyoto. Bush weigerde dit internationale klimaatverdrag over de CO2-uitstoot te ondertekenen omdat het slecht zou zijn voor de economie. Landen die het Kyoto-verdrag ondertekenden, beloofden hun CO2- uitstoot aan banden te leggen om zo het broeikaseffect tegen te gaan.

Toch heeft Kerry evenmin veel op met 'Kyoto'. Hij weet dat hij het verdrag niet door de Senaat krijgt omdat hij voor ratificatie van dit internationale verdrag een tweederde meerderheid nodig heeft. Bovendien is hij van mening - net als de Senaat, net als Bush - dat ook vervuilers als China en India het klimaatverdrag moeten ondertekenen. Dus kiest Kerry er waarschijnlijk voor nieuwe internationale onderhandelingen te starten om het broeikaseffect tegen te gaan.

Helpen wetten of de marktwerking het milieu?

De Democraat mag het buitenlandse CO2-beleid (Kyoto) van Bush dan steunen, hij is wel tegen zijn binnenlandse CO2-beleid. Deze politiek - Clear Skies genaamd - geeft diverse industrieën en fabrieken toestemming om tot een bepaalde hoeveelheid gassen uit te stoten. Als ze minder gas uitstoten dan verwacht, mogen ze de rest van hun quotum verkopen. Industrieën die juist meer vervuiling veroorzaken, mogen de quota van andere fabrieken opkopen. Dat is marktvriendelijk, aldus Bush, en kost geen banen.

VS Kerry promoting the environmentKerry wil de oude anti-vervuilingswetten - 'Clean Air Act' - versterken. Dit beleid vergt een strenge controle op de gasuitstoot van de industrieën. Bush vindt die wetten veel te bureaucratisch en bovendien niet inspelen op de economische situatie.

Ook over het autoverkeer zijn Bush en Kerry het met elkaar oneens. Bush wil veel geld steken in het exploiteren van een milieuvriendelijker brandstof zodat autorijden schoner wordt. Kerry wil dat auto's gewoon minder benzine gaan gebruiken. Hij probeert de automobilist ertoe te bewegen zuiniger auto's te kopen. De auto-industrie vreest dat dit laatste ertoe zal leiden dat mensen minder auto's kopen of kleinere auto's. Dit zou banen kosten.

Alaska

Een ander strijdpunt is het exploiteren van de oliebronnen in Alaska. Bush heeft toestemming gegeven om naar olie te boren in een belangrijk natuurgebied. Kerry is faliekant tegen deze boring. Hij is wel voor het aanleggen van een pijplijn die aardgas naar de Verenigde Staten sluist. Hij meent dat aardgas beter aangewend kan worden in de energievoorziening dan andere bronnen.

Dan rest nog water. Kerry heeft altijd de mond vol over de oceanen. Hij was zelfs jarenlang voorzitter van de 'Oceanencommissie' in de Amerikaanse Senaat. Bush wil de huidige 'Clean Water Act' terugdraaien. Kerry is fel tegen. Tijdens zijn toespraak woensdag, aan het strand, dook toevallig een dolfijn boven de golven. 'Hij zegt help,' grapte Kerry.

Op de website van John Kerry staat een lijstje met zijn prioriteiten op milieugebied. De Democraat wil dat de VS minder afhankelijk worden van buitenlandse olie. Hij staat voor een schonere en groenere gemeenschap en hij wil vechten voor rechtvaardigheid op milieugebied. De Amerikaanse burger moet zich hier ook aan committeren.

'Kerry is geen hardcore'

Voorts wil Kerry 'onze gezondheid beschermen door de gevaarlijke uitstoot van gassen te verkleinen' en de Amerikaanse wateren weer in de oude staat terugbrengen. 'Amerika moet weer wereldleider worden als het gaat om milieubeleid,' aldus Kerry op zijn website.VS Kerry

Ondanks alle mooie woorden, hoeft de industrie niet te vrezen voor Kerry. 'Hij is geen hardcore,' stelt de ene Democratische topindustrieël. 'Kerry heeft tegen mij gezegd dat hij de auto-industrie tijdens zijn bewind niet zal schaden,' sust de andere Democratische autogigant.

De gulden middenweg levert hem, volgens de Amerikaanse media en opiniemakers, het grootste voordeel op tijdens de verkiezingen. De Amerikanen vinden het milieu erg belangrijk, zolang ze hun auto er niet voor hoeven te laten staan of hun baan er niet door verliezen. Als Kerry geen bomen omhelst, zal hij met het milieu wel scoren.

Website Kerry

Beleid van Bush

Wat vinden Amerikaanse milieu-organisaties?

Reacties