Premier Balkenende naar Wereldtop in Johannesburg

13-08-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Van het kabinet gaan behalve Balkenende ook de CDA-ers Pieter van Geel (staatssecretaris voor Milieu) en Van Ardenne zelf naar Johannesburg. De christendemocraten willen hiermee laten zien dat hun aandacht voor duurzame ontwikkeling en internationale vraagstukken, anders dan wel eens werd gesuggereerd, niet aan belang heeft ingeboet.

Door Johannesburg te kiezen voor zijn eerste grote internationale optreden geeft Balkenende volgens Van Ardenne een duidelijk signaal af. Van Ardenne: ‘Het 'anders en beter' van Jan Peter Balkenende sloeg vooral op binnenlandse vraagstukken. Over het ontwikkelingsbeleid bestaat een brede consensus. Niet alleen in Nederland. Ook daarbuiten.’

Nederland zet in Johannesburg vooral in op de thema’s water en energie. Dat zijn twee van de vijf gebieden, naast gezondheid, landbouw en biodiversiteit, waar concrete uitvoeringsplannen moeten worden afgesproken. Verder wil Van Ardenne dat de rijke landen, inclusief Nederland, laten zien dat het hun ernst is met herziening van hun handels- en subsidiebeleid.

‘Mijn bevoegdheden dezelfde als mijn voorganger’

Hoewel ook de bewindsvrouw toegeeft dat er weinig optimisme bestaat voor het slagen van de Wereldtop, zegt ze dat het aan Nederland ‘niet zal liggen’. Van Ardenne ging vervolgens in op het nieuwe ontwikkelingsbeleid. Dat wijkt niet veel af van haar voorganger Eveline Herfkens. De acht millenniumdoelen, die mondiaal zijn overeengekomen, blijven uitgangspunt van haar politiek.

Ook coherentie is van ‘blijvend belang’. Absolute prioriteit heeft volgens Van Ardenne het bevorderen van vrijhandel en wegnemen van handelsbarrieres in Europa. ‘Op al deze dossiers heb ik ook als staatssecretaris toegang tot de ministerraad. Mijn portefeuille is dus dezelfde als die van mijn voorganger met dezelfde bevoegdheden.’

Enige verschil is dat Van Ardenne meer accent wil leggen op publiek-private samenwerking en het belang van de productieve sectoren en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden.

Hele speech van Van Ardenne

Reacties