Politieke onwil

01-11-2006
Door: Tekst: Perwien Meriwani, Iris van den Berg


Gelukkig zijn er gebieden waar verbetering waarneembaar is, onder meer in Azië. Dit neemt echter niet weg dat nog steeds 800 miljoen mensen grote kans lopen een hongerdood te sterven. Niemand kan garanderen dat dit aantal niet zal blijven toenemen. Terwijl men toch al vele jaren bezig is met de uitwerking van theorieën over de oorzaken van honger en armoede.

Tijdens de bijeenkomst werden argumenten veelal kracht bijgezet door vermelding van het aantal jaren ervaring dat men had. Vreemd. Is dertig jaar ervaring in het ontwikkelingswerk een garantie voor de juistheid van een uitspraak? Of is onze jeugdige naïveteit toch niet zo naïef, als ik bedenk dat die dertig jaar moeten worden geplaatst in de vijftig jaar dat er geen duurzame oplossing tot stand is gebracht?

Herhaling van zetten

De Stichting Wereldvoedselvraagstuk, die de bijeenkomst organiseerde, wil voorkomen dat de Nederlandse politiek het ontwikkelingsbeleid een ondergeschoven kindje laat worden. Maar zolang de gemiddelde Nederlandse kiezer zijn of haar stem niet laat afhangen van het ontwikkelingsbeleid op de agenda van een politieke partij, blijft het een discussie die veel weg heeft van een oude lp die blijft hangen. Na afloop van de bijeenkomst had een ieder weer gezegd en gehoord wat al zoveel malen is gezegd en gehoord.

Politici en experts waren het erover eens dat een beleidsverandering essentieel is om ooit tot een duurzame oplossing te kunnen komen. Ook waren ze het erover eens dat politieke wil hiervoor noodzakelijk is. Een onbeantwoorde vraag bleef echter: hoe creëren of stimuleren we deze politieke wil? Want in weerwil van de mooie woorden blijven de resultaten op de politieke agenda uit. En ontwikkelingssamenwerking en het bijbehorende voedselvraagstuk bleken deze afgelopen weken niet of nauwelijks in de partijprogramma's opgenomen.

De verkiezingen zijn voorbij. Wellicht kan Den Haag nu weer wat verder kijken dan het armoedevraagstuk in de eigen achtertuin. Wellicht is de tijd aangebroken dat we niet langer in tienvoud blijven herhalen wat we al weten. Wellicht is het tijd om naar de toekomst te kijken in plaats van naar het verleden. En wellicht kunnen we die politieke wil nu dan toch eindelijk écht opbrengen?

Perwien Meriwani en Iris van den Berg zijn MSc-studenten ontwikkelingsstudies, en voeding en gezondheid aan Wageningen Universiteit en leden van het studentenprojectteam 'Hungry for Change'.Reacties