Politieke aandacht voor Ouderen in de Derde Wereld

14-03-2002
Door: OneWorld Redactie

Wemos, Cordaid en UnieKBO grijpen de VN Top aan om aandacht te vestigen op de leefsituatie van ouderen in de Derde Wereld. Vergrijzing is een wereldwijd verschijnsel, dat grote consequenties heeft voor de inrichting van de samenleving, inkomenspolitiek en de verdeling van werk en zorg. Daarom is het noodzakelijk om beleid te ontwikkelen dat de leefsituatie van ouderen overal ter wereld daadwerkelijk verbetert. Wemos, Cordaid en Unie KBO pleiten dan ook voor aandacht voor ouderen in ontwikkelingslanden in het ‘International Plan of Action on Ageing’, dat wordt besproken op de VN Top over Vergrijzing.

“We zien een taak weggelegd voor de Nederlandse overheid om via internationaal VN-beleid de rechten van ouderen te waarborgen”, aldus Nina Tellegen, directeur van Wemos. Hans Kruijssen, directeur van Cordaid voegt toe:”Vanuit onze eigen invalshoeken presenteren we op 26 maart ieder een visie op het huidige ouderenbeleid van de VN. Wemos als NGO voor internationale gezondheidsvraagstukken, Unie KBO als de grootste Nederlandse ouderenbond en Cordaid als ontwikkelingsorganisatie”. Wemos en Cordaid hebben in aanloop naar deze VN Top een manifest opgesteld dat overheden oproept te pleiten voor een bindend VN Actieplan en het aanstellen van een rapporteur, die toeziet op naleving en uitvoering van dit Actieplan. Het manifest wordt o.a. door de Unie KBO, de grootste landelijke ouderenbond in Nederland, ondersteund. Op 26 maart zullen Tweede-Kamerleden Gerda Verburg (CDA) en Sharon Dijksma (PvdA) hun reactie geven op het manifest en op het internationale ouderenbeleid. Daarna openen zij de fotowand. Deze schetst een beeld van het leven van een groep Filippijnse ouderen, die woont op een van de grootste vuilnisbelten in Manilla. Vervolgens zal Jenny Ytsma, als lid van de Nederlandse delegatie, het manifest in ontvangst nemen en kort haar reactie geven. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Brak: 06 47 100 190 (Corporate Communicatie Cordaid) of Christel Berkhout: 020 – 4 688 388 (Wemos).

Reacties