Podcasting in Peru

01-03-2006
Door: Tekst: Ralph Mens


Podcasting, het publiceren van audiofiles via internet, is niet alleen populair bij de westerse digigeneratie - ook bij de boerenbevolking in Peru lijkt het fenomeen aan te slaan. De Britse ontwikkelingsorganisatie Practical Action bedient zich van podcasts om de vaak ongeletterde boeren in de provincie Cajamarca te bereiken.

Dat radio een effectief middel is om bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te informeren, was al bekend. Alleen is het vrij kostbaar om radioprogramma's te maken. Practical Action neemt daarom informatie die gericht is op agrariërs in Cajamarca als podcast op, waarna deze via plaatselijke radiostations wordt verspreid.

'De lokale boerenbevolking ontvangt liever gesproken informatie, in het eigen dialect, dan informatie in schriftelijke vorm', vertelt Cecilia Fernandez Morales, coördinator voor Practical Action in Peru. 'Iedere groep krijgt specifieke, op maat gemaakte informatie. In Chanta Alta handelt de podcast bijvoorbeeld over zuivelproductie, terwijl de uitzending in het nabijgelegen Chilete over het kweken van druiven gaat.'

Als het podcastproject succesvol blijkt, wordt het ook in Sri Lanka en Zimbabwe in de praktijk gebracht.Reacties