Persbericht Ontwikkelings-samenwerking over akkoord

17-04-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking

De minister geeft hiermee uitvoering aan het kabinetsstandpunt over een vorig jaar verricht interdepartementaal beleidsonderzoek naar de inrichting van het MFP. Er komt een open en transparant subsidiestelsel waarop alle organisaties die menen te kwalificeren eens per vier jaar een beroep kunnen doen. Een onafhankelijke commissie adviseert de minister wie er voor subsidie in aanmerking komt en over de omvang van het bedrag. Het nieuwe programma, “MFP-Breed”, zal, als het kabinet met de voorstellen van de minister instemt, per 1 januari 2003 in werking treden. Lees verder.

Reacties