Persbericht IKV eindrapport parlementaire enquêtecommissie

28-01-2003
Door: OneWorld Redactie

Op dinsdag 28 januari vanaf 14.00 uur organiseert het IKV een persconferentie om zijn reactie te geven op het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica onder voorzitterschap van Bert Bakker. De persconferentie vindt plaats ten kantore van het IKV, Celebesstraat 60, Den Haag. Bij de persconferentie zullen aanwezig zijn Mient Jan Faber, algemeen secretaris van het IKV en schrijver van het IKV- rapport 'Srebrenica, de genocide die niet werd voorkomen', en Marjan Lucas en Dion van den Berg, IKV-projectleiders Srebrenica.

Aanstaande maandag om 12.00 uur zal Bert Bakker, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica, zijn eindrapport presenteren met bevindingen naar aanleiding van de parlementaire verhoren inzake Srebrenica. Het IKV verwacht dat het zwaartepunt van de conclusies van het eindrapport ligt op de nasleep van het Srebrenica-drama.
Het IKV schreef gedurende de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie verschillende reacties.
"Voorhoeve’s beeld van Dutchbat dat hij de enquêtecommissie voorhoudt, is dat van een bataljon dat in bizarre omstandigheden het uiterste heeft gedaan om nog zoveel mogelijk Moslimlevens te redden. (…) In de ogen van de nabestaanden is dit beeld absurd. Maar omdat de enquêtecommissie bewust had besloten geen nabestaanden te horen werd het beeld niet gecorrigeerd door degenen die bij uitstek in staat zijn de echte realiteit van de vluchtelingengemeenschap weer te geven. De vrees dat de hoorzittingen stap voor stap zouden ontaarden in een proces van zelfrechtvaardiging is nu bewaarheid…" Uit: Parlementaire enquête Srebrenica, Hoorzitting 28/11/02, Commentaar IKV
Op de website van het IKV treft u de diverse reacties van het IKV op de openbare verhoren, zowel in het Nederlands als in het Bosnisch.
Graag horen we van te voren of u aanwezig zult zijn tijdens de persconferentie. Per telefoon: IKV, Juul Muller: 070 350 71 00 of 06 24787919 of email: jmuller@ikv.nl. Voertaal tijdens de persconferentie is Engels. Voor informatie of een directe reactie na afloop van de presentatie van het eindrapport kunt u ook contact met ons opnemen: Juul Muller: 06 24787919

Reacties