PERSBERICHT De vermoorde mannen van Srebrenica worden eindelijk in Srebrenica begraven

27-03-2003
Door: OneWorld Redactie

Op maandag 31 maart worden de stoffelijke voorschotten begraven van 600 personen, 599 mannen en jongens en één vrouw, die in juli 1995 na de val van Srebrenica door de Bosnische Serviërs vermoord zijn. Het zoeken en openen van massagraven en het identificeren van de menselijke overblijfselen heeft vele jaren in beslag genomen. De stoffelijke overschotten zullen begraven worden op een nieuwe begraafplaats in Potocari, een dorpje bij Srebrenica, tegenover de voormalige Dutchbatkazerne.

Jarenlang ijverden de nabestaanden voor deze begraafplaats. Nu is het eindelijk zover dat de begraafplaats, waarvoor ook de Nederlandse regering een donatie verstrekte, in gebruik wordt genomen. Naar verwachting zullen meer dan 4.000 nabestaanden aan de ceremonie deelnemen, die duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Het programma van 31 maart bestaat grotendeels uit ceremoniële gebeden voor de doden. Een tweetal uren is ingeruimd om de nabestaanden in staat te stellen van hun vermoorde familieleden afscheid te nemen, op hun definitieve rustplaats.
Enkele buitenlandse organisaties die de strijd van de nabestaanden al die jaren ondersteund hebben, zijn uitgenodigd. Vanuit Nederland zal het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) vertegenwoordigd zijn in de personen van IKV- medewerkers Marjan Lucas en Dion van den Berg.
Marjan Lucas: “Deze begrafenis is voor de nabestaanden van groot belang. Eindelijk, na al die jaren van onzekerheid, is met zekerheid vastgesteld dat hun geliefden dood zijn. Met deze begrafenis kunnen ze langzaamaan die emotioneel zo slopende periode van onzekerheid afsluiten. We moeten niet vergeten, dat er nog steeds enkele duizenden vermiste personen zijn waarvan de familieleden, vaak tegen beter weten in, hopen dat ze in leven zijn. Een begrafenis brengt niemand terug tot leven, maar is voor deze families van onschatbare waarde.”

Daarnaast is het van belang dat de begraafplaats in Srebrenica zelf is ingericht. Daaraan ging een lange lobby vooraf, aldus Van den Berg: “De Bosnische Serviërs zagen dat niet zitten en ook de internationale gemeenschap liep aanvankelijk niet warm voor het idee. Toen de nabestaanden enkele jaren terug met een eigen onderzoek aantoonden dat 85 procent van hen voorstander was van een begraafplaats in Potocari, ging de internationale gemeenschap overstag. Na jaren van obstructie en soms halfhartige steun van internationale zijde is het dan zover dat de begraafplaats in gebruik wordt genomen, en dat is een prima zaak.”

Op 11 juli aanstaande, precies acht jaar na de val van de enclave, zullen opnieuw enkele honderden stoffelijke overschotten begraven worden. Er zijn ook vergevorderde plannen om in de voormalige Dutchbat-compound een herdenkingscentrum in te richten. Het is de bedoeling dat het “Srebrenica Documentatie- en Informatie Centrum” (S-DIC) dat door de vereniging “Vrouwen van Srebrenica” in Tuzla op poten is gezet, dan ook verhuist naar dat centrum.

De steun van het IKV voor het S-DIC en de lobby voor de begraafplaats is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van ICCO en Hivos.


Voor meer informatie: IKV, Juul Muller, 06 24787919, ; Marjan Lucas, 06-25024357, ; Dion van den Berg, 06-29541771, dvandenberg@ikv.nl

Reacties