Persbericht; Babylonbijeenkomst ' Irak ruimte voor vragen'

20-03-2003
Door: OneWorld Redactie

Over die dilemma's – die op dat moment wellicht anders van karakter zijn dan op dit moment – gaan de gesprekken. Het gaat daarbij niet zozeer over de vraag wie er gelijk heeft, maar over de vraag welke overwegingen een rol spelen bij de positiekeuzes. Jan Pronk, voorzitter van Babylon, heeft de leiding. De nadruk zal liggen op het onderlinge gesprek.

Informatie De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 22 maart van 10.15 tot 12.45 uur in het Mozeshuis, verbonden aan de Mozes- en Aaronkerk te Amsterdam (Waterlooplein 205). Voor koffie en thee wordt gezorgd. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat van Babylon, p/a Oikos, Postbus 19170, 3501 DD Utrecht, telefoon 030 2319424, e-mail: oikos@stichtingoikos.nl of bij Jan Jaap van Oosterzee van het IKV: 06 55337912. Programma: 10.30 uur Openingswoord door Jan Pronk, korte introducties op de vragen. 11.00 uur Groepsgesprekken met het accent op vragen en twijfels bij de actuele situatie en bij toekomstige ontwikkelingen 12.30 uur Plenaire afronding met een slotwoord van de voorzitter 12.45 uur Einde van het programma BABYLON Oecumenisch gesprekscentrum Een initiatief van het IKV, Justitia et Pax, Kerk en Vrede, Kerk en Wereld, Oikos en Pax Christi BABYLON Babylon biedt de ruimte aan individuen om zich duidelijk uit te spreken over maatschappelijke vragen en over de daaronder liggende waarden, opvattingen en twijfels. De naam Babylon roept sterke associaties op met Babel, symbool van spraakverwarring. Te midden van de spraakverwarring zoekt Babylon naar verheldering. Het beoogd effect is dat groepen naar elkaar luisteren, van elkaar leren en mogelijk met elkaar nieuwe coalities aangaan. Spreken over lastige thema’s Oecumenisch Gesprekscentrum Babylon is een initiatief van IKV, Justitia et Pax, Kerk en Vrede, Kerk en Wereld, Oikos en Pax Christi, met medewerking van de IKON en met steun van de Raad van Kerken. De initiatiefnemers willen met Babylon de mogelijkheid bieden aan mensen binnen de Nederlandse samenleving om te spreken over lastige thema’s. Verschillende invalshoeken Bij Babylon wordt een plek gecreëerd waar moeilijke zaken vanuit verschillende invalshoeken aan de orde kunnen komen, waar mensen hun ideeën kunnen toetsen, dilemma's helder kunnen krijgen en mogelijke scenario's en handelingsperspectieven kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken belegt Babylon open en besloten bijeenkomsten over bepaalde onderwerpen, zoals Irak, Europa, integratie en migratie. Geen eigen standpunt Babylon heeft als samenwerkingsverband geen eigen standpunten en opvattingen over bepaalde thema’s, maar wil de gelegenheid bieden opvattingen en onderliggende waarden en overtuigingen met een groep mensen te bespreken. Babylon heeft uitdrukkelijk niet de bedoeling om tot een eenduidig standpunt te komen. WERKWIJZE Babylon organiseert jaarlijks zes tot tien besloten bijeenkomsten. Daarbij worden telkens dertig tot veertig deelnemers op naam uitgenodigd. Elk jaar krijgen één of twee bijeenkomsten een publiek karakter. Dit zal via de media aangekondigd worden. ADRES Oecumenisch Gesprekscentrum Babylon p/a Oikos, t.a.v. Jaap van der Sar, Postbus 19170, 3501 DD Utrecht tel 030 2319424, fax 030 2364903, e-mail: oikos@stichtingoikos.nl IKV Juul Muller Postbus 85893 2508 CN Den Haag Mobiele: 06 24787919 Doorkiesnr: 070 338 49 10 Fax: 070 354 26 11 E-mail: jmuller@ikv.nl Nb. bekijk de website van het IKV: www.ikv.nl

Reacties