Persbericht 11 juni: Nederland slecht voorbereid op WTO

12-06-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: Wemos

De Nederlandse onderhandelaars worden aangespoord om de WTO erop te wijzen het handelsbeleid af te stemmen op de Millennium Development Goals. Alle 100 betrokken NGO’s zullen aan de hand van de gezamenlijke geformuleerde standpunten de komende maanden alles op alles zetten om ook hun eigen regeringen te bewegen zich in te zetten om het hongerprobleem op te lossen.

Nederland houdt in EU-verband stevig vast aan de landbouwsubsidies. Dit terwijl honger en ondervoeding in verreweg de meeste ontwikkelingslanden toenemen. Zo lang internationale handelsafspraken niet worden ingezet om armoede en honger te bestrijden, zullen de rijke landen alleen maar rijker worden. De armoede in ontwikkelingslanden neemt dan alleen maar toe.

Ondanks het feit dat de wereldhandelsorganisatie (WTO) zich sinds 1995 ten doel heeft gesteld om ontwikkeling door handel te stimuleren, wijst de praktijk uit dat westerse belangen domineren en dat de economische verhoudingen in de wereld de uitkomsten van de WTO-onderhandelingen bepalen.
De ontwikkelingsorganisaties ICCO en Wemos gaan uit van het universele recht op voedsel. En dat is meer dan een volle maag. Het gaat ook om structurele toegang tot voedsel en een uitgebalanceerd dieet. De organisaties zien een duidelijk verband tussen voedselproductie en handel enerzijds en gezondheid en voeding anderzijds. WTO kan een belangrijke rol spelen in de bestrijding van honger en ondervoeding. In samenwerking met honderd NGO’s uit de gehele wereld, starten ICCO en Wemos daarom een lobbytraject gericht op positieve resultaten voor ontwikkelingslanden op de WTO-top in Cancun.

De afgelopen maanden zijn per continent diverse strategische workshops gehouden. Afgevaardigden uit verschillende zuidelijke NGO’s zijn deze week bijeen om de standpunten samen te voegen en aan te scherpen en een gezamenlijke strategie te bepalen voor de komende WTO-onderhandelingen.

Noot voor de redactie: Bel voor meer informatie met Hans Leuhof, ICCO, 06-53541135 of 030- 692 7973 of Brigitte Boswinkel, St. Wemos, 06- 51891478 of 020-435 2079. E-mail: trade@wemos.nl. Internet: www.wemos.nl. of www.icco.nl
Journalisten kunnen via bovengenoemde personen op donderdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 uur interviews organiseren met deelnemers van het seminar (locatie: BBO, Plein 9, Den Haag. Vanaf 13:00 uur). Zij kunnen donderdagmiddag ook de presentatie aan de Nederlandse onderhandelaars in de Tweede Kamer bijwonen. Dit vindt naar verwachting plaats om 15.00 uur, maar een en ander is afhankelijk van de besprekingen over het regeerakkoord.

Reacties