Pentagon wil vrijstelling van milieuregels

04-04-2002
Door: OneWorld Redactie

Volgens de voorstanders van het voorstel staan de milieuregels een adequate opleiding voor soldaten en het testen van wapens in de weg. Tijdens een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden gaf de Republikeinse volksvertegenwoordiger Joel Hefley een overzicht van de knelpunten.

‘De marine moet zijn testsites op het Californische eiland San Clemente enkele weken per jaar sluiten om de broedperiode van de klauwier (een bedreigde vogel) niet te verstoren. In het Texaanse Fort Hood zou 84 procent van het oefenveld onderworpen zijn aan bepaalde restricties omdat er twee bedreigde diersoorten leven en omdat er wat cultureel erfgoed staat,’ aldus Hefley.

Paul Mayberry, de Amerikaanse onderminister van Defensie, vindt dat sommige Amerikaanse militairen in Kosovo minder efficiënt waren omdat ze een deel van hun opleiding hadden gemist omwille van het milieu. ‘De ruimte om oefeningen uit te voeren en de mogelijkheid om met echte munitie te trainen zijn fundamenteel bij de opleiding van soldaten,’ zegt Mayberry.

Vertekening

Milieuorganisaties vinden dat een vertekening van de werkelijkheid. Dan Meyer, voormalig marineofficier en nu raadgever bij milieugroep PEER in Washington, vindt het wetsvoorstel overbodig.

‘De meeste milieuwetten bevatten uitzonderingsmaatregelen voor het leger. Minister van Defensie Donald Rumsfeld heeft de autoriteit om uitzonderingen om milieuregels toe te staan, maar hij heeft dat tot dusver niet gedaan.’

Voor die uitzonderingen moet telkens een speciale toelating worden aangevraagd en het Amerikaanse leger vindt dat erg lastig. In het wetsvoorstel staat letterlijk dat operaties ‘die per ongeluk resulteren’ in de vernietiging van eieren of nesten van trekvogels niet langer een federale toelating vereisen.

Desastreus

De milieubeweging denkt dat de voorgestelde wet desastreuse gevolgen heeft. Vele militaire terreinen zijn door de verstedelijking van het land in reservaten veranderd, waar meer dan 300 zeldzame planten en bedreigde diersoorten leven.

Met de afschaffing van milieuregels op militaire terreinen zullen het water en de lucht in waardevolle gebieden vervuild raken. Ook kunnen volgens de milieubeweging voortaan wapens getest worden die schade toebrengen aan walvissen en andere zoogdieren.

Knelpunten

Vooral de sterke bescherming van bedreigde diersoorten is het Amerikaanse leger een doorn in het oog. Het besluit voor bedreigde diersoorten legt een absolute bescherming op in gebieden die een laatste toevluchtsoord zijn voor soorten die met uitsterven worden bedreigd. Het nieuwe wetsvoorstel maakt die vorm van bescherming ongedaan voor militaire domeinen.

‘Dit is gewoon een vrijgeleide om roofbouw te plegen op de natuur,’ zegt Meyer. ‘Het Amerikaanse leger moet onze kustlijn niet verpesten om ze te verdedigen.’

Hoewel het wetsvoorstel nog niet af is, vreest Meyer dat het parlement het zal goedkeuren gezien het huidige oorlogsklimaat.

PEER., milieugroep uit Washington
Organisatie voor milieubescherming in de VS
Organisatie voor milieubescherming in de VS

Reacties