Pax Christi wil permanente vredesmissie in Colombia

21-02-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

De verificatiecommissie zou in steeds wisselend samenstelling moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de kerk, de Europese politiek en niet-gouvernementele organisaties uit Europese landen.

Pax Christi gaat van 23 februari tot 11 maart bekijken of dit mogelijk is. Het initiatief krijgt steun van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

Naast medewerkers van de vredesorganisatie zelf reizen onder andere ook PvdA-parlementariër Apostoulou, de Schotse bisschop Taylor en enkele journalisten mee.

De missie van Pax Christi moet ook vooral blijk geven van de Europese solidariteit met bestaande en toekomstige civiele vredesinitiatieven. Daarnaast is volgens Marianne Moor van Pax Christi ‘de aanwezigheid van internationale waarnemers in conflictgebieden een belangrijke vorm van bescherming voor de bevolking, die veelal slachtoffer is van het oorlogsgeweld’.

Vorige week hervatten de guerrillagroepering Farc en president Andrés Pastrana het vredesoverleg, maar het geweld laaide desondanks op.

Een van de meest onderschatte problemen van de reeds 35 jaar durende burgeroorlog is de vluchtelingenstroom. Op een bevolking van 36 miljoen mensen is ruim een miljoen op de vlucht voor het geweld tussen de verschillende guerrillagroeperingen enerzijds en de paramilitaire doodseskaders en het leger anderzijds.

Alternatieve gewassen
Pax Christi wil met name de vredesgemeenschappen ondersteunen. Deze beschermen vluchtelingen en is een initiatief van de katholieke kerk en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).

‘Na een vluchtelingenstroom naar Uraba in 1996 keerden op een gegeven moment duizenden vluchtelingen terug naar hun streek. Na onderhandelingen met de gewapende partijen werden vredesgemeenschappen gesticht die zich neutraal verklaren en zich niet inlaten met welke partij dan ook. Het is een moeizaam proces, maar het werkt over het algemeen wel,’ zegt Moor.

Andere bisdommen willen dit idee ook oppakken. Daarbij is het volgens Pax Christi van groot belang dat internationale waarnemers erop toezien dat de gewapende partijen hun afspraken nakomen. De organisatie wil tegelijkertijd druk op de overheid uitoefenen opdat ‘beloften over economische en technische hulp en bescherming waargemaakt worden’.


Verder bezoekt de missie gebieden, zoals de zuidelijke provincie Putumayo, waar boeren veel coca en papaver telen en verhandelen. Velden daar worden massaal met gif besproeid in het kader van het Plan Colombia. De gevolgen voor burgers en het milieu worden onderzocht alsook de mogelijkheden om coca door alternatieve gewassen te vervangen.

Dat laatste gebeurt al in de provincie Cauca, waar de eerste indiaanse gouverneur in Colombia aan de macht is. Pax Christi onderzoekt of de EU dergelijke projecten kan financieren.

Moor: ‘De EU heeft het Plan Colombia afgewezen vanwege de militaire aanpak, maar wel 300 miljoen euro aan humanitaire hulp toegezegd in de vorm van sociale ontwikkelingsprojecten.’

Site van Pax Christi
Het Transnational Institute doet onderzoek naar de coca-bestrijding

Reacties