Partnerbericht

Zware regenval brengt Roemenie in crisis

Hij doet een dringend beroep op de Europese gemeenschap tot solidariteit, want 'deze dramatische situatie gaat onze nationale mogelijkheden te boven'. Roemenië lijkt ook vergeten te worden in de weerrampen, die sommige landen de afgelopen weken hebben getroffen.

In de brief stuurt Hossu een kaart mee, waaruit blijkt, dat zo'n driekwart van het land te lijden heeft onder deze overstromingsramp. Schokkende foto's tonen, hoe huizen tot het dak toe onder water staan, bruggen zijn vernield en landerijen in één grote zee zijn veranderd. Mensen wadend in het water, heffen hun handen wanhopig ten hemel. 

CNV Internationaal overlegt op dit moment met Cartel Alfa, op welke wijze het beste snelle, directe en structurele hulp verleend kan worden.

Uw bijdrage kan gestort worden op: giro 1255300 tnv. CNV Internationaal te Utrecht, onder vermelding van: overstromingsramp Roemenië. Namens Cartel Alfa alvast hartelijk dank! 

Steeds actueel internationaal nieuws op: http://www.cnvinternationaal.nl