Partnerbericht

Zo kan het ook: voorbeelden van verantwoorde Chinese investeringen in het buitenland

China’s reputatie als buitenlandse investeerder is doorgaans niet zo positief. Het land wordt vaak verweten dat het het niet zo nauw neemt met milieuregels en de sociale impact van bijvoorbeeld infrastructurele of mijnbouwprojecten. Een vandaag gepubliceerde serie toont vijf praktijkvoorbeelden waarbij Chinese investeerders wél verantwoorde keuzes maakten.

De voorbeelden helpen lokale activisten om constructief met Chinese investeerders in gesprek te gaan. Ook biedt het praktische handvatten voor Chinese autoriteiten om hun investeringen verantwoorder te maken.

In de praktijkvoorbeelden zien we hoe de lokale bevolking in landen als Peru, Gabon en Australië protesteert tegen projecten rond oliewinning, infrastructuur en mijnbouw. De Chinese investeerders nemen de protesten serieus en besluiten zich, na zorgvuldige afweging van de milieu- en sociale impact, terug te trekken uit het project.

De investeerders dragen bijvoorbeeld bij aan meer transparantie over de kosten en baten van oliewinning. Ook laten ze zien dat ze respect hebben voor het recht van inheemse volken om ‘nee’ te zeggen tegen projecten op hun grondgebied.

In alle gevallen speelden reputatierisico’s een rol in het besluit om een investering in te trekken.

Investeerders laten zien dat ze respect hebben voor het recht van inheemse volken om ‘nee’ te zeggen tegen projecten op hun grondgebied.

Liever regel dan uitzondering

De initiatiefnemers van de publicatieserie, IUCN NL en het Leave it in the Ground Initiative (LINGO), hopen met deze goede voorbeelden verantwoord investeerderschap te bevorderen, in plaats van met een vinger te wijzen naar wat fout gaat.

“Deze voorbeelden laten zien hoe het moet”, zegt Liliana Jauregui van IUCN NL. “En het is niet alleen maar theorie, dit zijn echte voorbeelden uit de werkelijke praktijk. Dit moet regel worden, geen uitzondering.”

“Er wordt vaak gezegd dat China bezig is aan een opportunistische race to the bottom. Maar ze kunnen ook een ander pad inslaan en zelfs een internationale voorbeeldrol vervullen op het gebied van verantwoord investeren.”

Er wordt vaak gezegd dat China bezig is aan een opportunistische race to the bottom. Maar het kan ook een ander pad inslaan.

Zwaarbevochten rechten door lokale druk

“In de voorbeelden die we onderzochten zien we China op zijn best én potentieel slechtst”, zegt Kjell Kühne (LINGO), auteur van de publicatieserie. “De positieve uitkomsten van deze casussen zijn te danken aan dappere individuen binnen de Chinese investeringsbedrijven die niet bang waren om de rotte appels eruit te halen.”

Jauregui: “Respect voor mens en milieu is niet vanzelfsprekend. Dat zijn zwaarbevochten rechten waar mensen veel voor hebben moeten geven. Om die rechten hoog te houden, zelfs wanneer corrupte overheden zware druk uitoefenen om ze links te laten liggen, is prijzenswaardig, en uiteindelijk hoe we komen tot een rechtvaardige, leefbare wereld.”

Kühne: “Het voorbeeld van de Carmichael kolenmijn in Australië is relevant in het licht van de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. De Australische overheid drong sterk aan op een investering vanuit China voor deze megamijn, die volledig in tegenspraak is met het Parijs-akkoord. China weigerde. Grote kans dat de mijn er nooit meer komt.”

Voor ngo’s en investeerders

De publicatieserie is bedoeld om lokale ngo’s en activisten te helpen om op constructieve wijze met Chinese investeerders in gesprek te gaan over de effecten van hun investeringen op hun grondgebied. Ook kunnen de goede voorbeelden Chinese investeerdersbedrijven helpen beter te presteren op het gebied van verantwoord ondernemen.