Partnerbericht

Werken aan een ander klimaat op het Wereldhumanisme Festival

De Millenniumdoelen, in 2000 opgesteld door de VN en alle regeringsleiders, moeten er onder andere toe leiden dat de armoede in 2015 gehalveerd is. Millenniumdoel 7 richt zich met name op klimaatsverandering.
 
Naast visies van bekende sprekers (waaronder Tweede Kamerlid Diederik Samsom en Peter Timofeeff) en debatten over de opwarming van de aarde, zijn er workshops over het klimaat en over de andere Millenniumdoelen. Daarnaast is er tijd voor ontspanning in de vorm van cabaret, muziek, film en multi-media.
 
Het festival vindt plaats op zaterdag 30 juni op landgoed de Horst in Driebergen en wordt georganiseerd door ontwikkelingsorganisatie Hivos in samenwerking met de Humanistische Alliantie ter gelegenheid van de internationale Wereldhumanismedag. De toegang is gratis, inclusief een ´duurzame´ lunch en vervoer vanaf van het station.
 
Voor online aanmelden, zie de website van de Humanistische Alliantie of bel met 070 – 376 55 00.