Modieus anti-amerikanisme?

Chepe schrijft, dat hij niet kan begrijpen, dat een man als Gorbachow 'juist op een moment, dat de repressie  is toegenomen', zo'n verklaring kan tekenen. De leden van de vreedzame oppositie zagen in Gorbachow altijd een bondgenoot. 'Maar wat gebeurt er nu? De leider van de Perestroika en Glasnost, die ons inspireerde, is van koers veranderd? Misschien heeft het modieuze anti-amerikanisme zijn capaciteit om te onderscheiden wat correct en incorrect is aangetast?'

Latijns-Amerikaanse landen

In de brief wijst Chepe op de positie van de Latijns-Amerikaanse landen, waarvan 'niemand gestemd heeft ten gunste van de autoriteiten in Havana. Argentinië en Brazilië, die zich van stemming onthielden, hebben later een stemverklaring gegeven en de Cubaanse regering gevraagd alle mensenrechten te respecteren'.

Espinosa Chepe had in eerdere brieven aan president Kirchner van Argentinië en aan president Lula van Brazilië hun recente uitspraken geprezen, waarin ze zeiden op te willen komen voor de democratisering van Cuba en tegen het Amerikaans embargo. 'Voor ons Cubanen die van de democratie houden, betekenen deze uitspraken veel. Wij danken u voor uw bereidheid hieraan mee te werken'.

Heroverwegen opvattingen

Chepe doet tenslotte een oproep aan Gorbachov om zijn opvattingen te heroverwegen. 'We vragen u, dat uw stem zich voegt bij al die illustere personen in de wereld, die de onvoorwaardelijke vrijlating vragen van de 61 gevangenen, die in het donkere voorjaar van 2003 werden veroordeeld omdat wij onze Glasnost en Perestroika wensen'.

Voorwaardelijk vrij

Chepe behoort zelf tot de 'Groep van 75', die in maart 2003 werd opgepakt. Hij werd tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Vanwege zijn ziekte en na zware internationale druk werd hij op 29 november 2004 op voorwaarden vrijgelaten. Hij ondertekent zijn brief met zijn naam, beroep ('econoom en onafhankelijk journalist') en met de woorden: 'Sinds 29 november 2004 voorwaardelijk vrij, totdat men oordeelt, dat hij zijn gezondheid heeft terug gekregen'.   

De volledige brieven zijn voor geïnteresseerden verkrijgbaar bij CNV Internationaal.

Noot:

De VN-Mensenrechtencommissie heeft uiteindelijk Cuba (opnieuw) veroordeeld. Een resolutie hierover werd met 21 stemmen vóór, 17 tegen en 15 onthoudingen goedgekeurd. De resolutie inzake Cuba was dit jaar een initiatief van de VS en was vooral gericht op de verlenging van het mandaat van een Speciaal Vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris, die overigens nog nooit tot Cuba is toegelaten. De resolutie kon rekenen op steun van de EU en werd, tegen de verwachtingen in, aangenomen met een grotere marge dan vorig jaar.

http://www.cnvinternationaal.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer