Partnerbericht

VVM organiseert: Klokkenluiderspleidooi en weerbarstigheid in de bodemsector

Pleidooi voor klokkenluiderschap

Deze bijeenkomst is een debatavond over de nut en noodzaak van klokkenluiders. Centraal staat de vraag of een milieuprofessional de morele plicht heeft zijn opdrachtgever of werkgever op misstanden te wijzen. Denk bijvoorbeeld aan overtreding van wettelijke voorschriften of gevaar voor mens en omgeving. En nog een stap verder: indien met een dergelijke interne melding niets wordt gedaan, moet dan melding worden gemaakt bij de bevoegde autoriteiten of moet de publiciteit worden gezocht?

Paul Metz, consultant bij INTEGeR…Consult, zal de bijeenkomst inleiden. Hij helpt leiders van bedrijven en andere organisaties een duurzame strategie te ontwikkelen en hij lobbyt namens bedrijven ten gunste van overheidsbeleid om zo indirect de duurzame innovatie breed en voortvarend te stimuleren. Verder is hij sterk betrokken bij grote maatschappelijke vraagstukken, waarbij ethiek en integriteit voor hem hoog in het vaandel staan. Hij heeft daarbij uitgesproken ideeën ontwikkeld over de persoonlijke verantwoordelijkheid van professionals en hun maatschappelijke rol, indien nodig ook als klokkenluiders. Zijn inleiding zal zeker tot stof nadenken en gesprek opleveren.

Kortom, het belooft een leuke en interessante bijeenkomst te worden. Meer informatie vindt u hier.

Tijd: 19:00 – 21:30
Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Domplein 4-5, Utrecht
Kosten: VVM leden € 25,= / Studentleden € 15,= / Niet leden € 50,= excl. BTW 

ACTIE: 
VVM-leden mogen een niet-lid introduceren op deze VVM bijeenkomst voor € 25,= excl. BTW

De weerbarstigheid van zorgplicht in de bodemsector

Zorgplicht is een woord dat gerelateerd kan worden aan meerdere onderwerpen. Ook in de bodem/milieusector bestaat de zorgplicht, onder meer via de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming, alsook het Besluit Bodemkwaliteit en de Waterwet. Het doel van deze zorgplicht is: bescherming van het milieu tegen aantasting door de mens. Hoewel wettelijk verankerd, blijkt de uitvoering regelmatig tot discussie en frustratie te leiden bij de betrokken partijen. Niet alleen bij de veroorzakers, maar ook bij de saneerders en het bevoegd gezag…

Het doel van deze bijeenkomst is het komen tot antwoorden op veel gestelde vragen, erg interessant voor professionals in deze sector. Meer informatie vindt u hier.

Tijd: 13:00 – 17:30
Locatie: Regardz Eenhoorn, Amersfoort
Kosten: VVM-leden € 40,- / Studentleden € 15,- / Niet-leden € 90,- excl. btw.