Enkele dagen geleden bracht een sterke delegatie van de internationale vakbeweging een bezoek aan Tony Blair. Vertegenwoordigers van onder andere het WVA (waarvan het CNV lid is) en van het IVVV benadrukten in dit gesprek en in een gezamenlijk uitgegeven verklaring onder meer, dat 'fatsoenlijk werk'  ('decent work', in het jargon), gebaseerd op respect voor de fundamentele internationale arbeidsnormen in het centrum van sociaal-economisch beleid geplaatst moet worden. De bevordering van werkgelegenheid in het kader van armoedebestrijding acht de vakbeweging van groot belang. Maar dan wel werk, dat voldoet aan de ILO-arbeidsnormen en met een leefbaar loon.

Al eerder heeft de internationale vakbeweging gepleit voor opname van 'decent work' als 9e doel in het kader van de millenniumdoelstellingen van de VN.

 

Klik hierna voor een uitgebreidere samenvatting van het standpunt van WVA en IVVV:  http://www.cmt-wcl.org/cmt/ewcm.nsf/_/AC23FABA52DF5C00C125702F003DC6C3?opendocument)

Meer informatie: http://www.cnvinternationaal.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer