Een kleine 100 mensen bezochten de bijeenkomst die begon met een presentatie van Dik Bol over hoe Haarlem-Mutare de thuiszorg in Mutare ondersteund. Daar bezoeken 50 zgn. caregivers iedere week zo’n 500 thuiswonende zieken. Haarlem-Mutare ondersteund onder meer met opleiding en uitrusting. Joop Portegies van de Zorggroep Reinalda vertelde hoe in Nederland de techniek in de toekomst steeds meer de zorg zal overnemen. Een panel van mantelzorgers en hulpverleners beantwoorde zo goed mogelijk de vragen van de zaal. Conclusie was dat we in Nederland nog steeds veel beter af zijn dan in Zimbabwe maar dat we ons groet zorgen maken of dat zo blijft.

Voor de thuiszorg in Mutare zie ook:  www.100faces.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer