De provincie Noord-Brabant wil bij het dorpje Moerdijk een 150 hectare groot industrieterrein aanleggen voor logistieke bedrijven. Dit terwijl op het bestaande bedrijventerrein Moerdijk en elders in West-Brabant nog voldoende ruimte is. Bovendien heeft het Centraal Planbureau vorig jaar berekend dat de vraag naar bedrijventerreinen in Noord-Brabant veel kleiner is dan het provinciebestuur beweert. Het bedrijventerrein is dus helemaal niet nodig, waardoor het landelijk gebied en de leefbaarheid van Moerdijk kunnen worden gespaard.

 

Toch stemde een meerderheid van de Provinciale Staten begin dit jaar in met het voorstel van het provinciebestuur om de aanleg van Moerdijkse Hoek mogelijk te maken. Hiervoor is echter een wijziging van het streekplan nodig, die door een meerderheid in de nieuwe Provinciale Staten moet worden goedgekeurd.
Milieudefensie roept de Brabantse kiezers daarom op er voor te zorgen dat de Provinciale Staten veel zorgvuldiger omgaan met het ruimtegebruik op bedrijventerreinen. De standpunten van de politieke partijen over de (on)wenselijkheid van de komst van bedrijventerrein Moerdijkse Hoek laten zien hoezeer zij serieus werk willen maken van zorgvuldig ruimtegebruik. Door te kiezen voor de partijen die tegen de aanleg van overbodige bedrijventerrein zijn óf door partijen ertoe te bewegen een andere keuze te maken, kunnen de kiezers zich uitspreken vóór het behoud van het landschap en tégen de ruimteverspilling op bedrijventerreinen.

 

www.milieudefensie.nl/ruimte

Milieudefensie

Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer