Stedenband Haarlem – Mutare werkt o.a. samen met Le Partenariat uit Lille en Organisation ID6 aan de ontwikkeling van een interactief Serious Educational Video game.
Doe mee met jongeren en scholieren bij het ontwikkelen van een Europees interactief video spel!

Een consortium van Europese NGO's, universiteiten en scholen is van plan samen te werken aan het ontwikkelen van een ‘serious’game – een pedagogisch video game – dat tot doel heeft om studenten meer bewustzijn bij te brengen over burgerwaarden en burgerschap. We zijn momenteel op zoek naar  Mavo- VMBO scholen en jongerenwerkers die zouden willen deelnemen aan dit project.

Beroepsopleidingen en jeugdcentra zullen een belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen van het hulpprogramma. Leerkrachten zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan lokale vergaderingen, georganiseerd om te werken aan het pedagogisch aspect van het hulpprogramma. Leerkrachten geven advies en zorgen ervoor dat de het programma past binnen het nationale curriculum van ieder land (2 tot 3 keer per jaar) en studenten zal worden gevraagd om onderdelen te testen door het spel te spelen en het consortium te voorzien van feedback.

Waarom beroepsopleidingen en jongerenwerk?

Studenten van Mavo/VMBO opleidingen zijn over het algemeen afkomstig uit meer diverse milieus. Ze hebben in het algemeen vaker dan andere studenten te maken met situaties gekoppeld aan sociale uitsluiting en ongelijkheid. Ze zijn dus rechtstreeks betrokken bij de onderwerpen die door het spel aangekaart worden.

Bovendien, studenten van deze opleidingen, hebben vaker te maken met gebrek aan vertrouwen en het gevoel "minder belangrijk" te zijn dan andere studenten.

Door ze te betrekken bij het ontwikkelen van het spel, geven wij hen een échte verantwoordelijkheid die een positieve uitwerking zal hebben en een gevoel van belangrijkheid kan versterken.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer