Wijn kondigde ook aan dat hij een overlegplatform voor MVO gaat oprichten waarin onder meer bedrijven, vakbonden en NGO’s zitting zullen nemen. De samenstelling van het platform zal per thema wisselen.
Het MVO Platform is verheugd over de waardering van staatssecretaris Wijn voor het MVO Referentiekader. Het is een belangrijke steun voor gesprekken van het MVO Platform en haar leden met bedrijven over de uitvoering van het referentiekader. Het MVO Platform gaat graag in op het aanbod van de staatssecretaris tot regelmatig overleg met diverse belanghebbenden en zal ook de overheid zelf op haar rol bij verantwoord ondernemen blijven aanspreken.

Verantwoord inkopen

Staatsecretaris Wijn reageerde positief op voorstellen van het MVO Platform om het referentiekader te betrekken bij het verantwoord inkopen door de overheid en de invulling van het kenniscentrum MVO. Medio 2003, zo heeft de staatsecretaris onlangs aan de Kamer beloofd, moet er een plan van aanpak voor verantwoord inkopen door de overheid liggen. Het door Economische Zaken gefinancierde kenniscentrum MVO zal in het voorjaar van 2003 van start gaan.

Uitgestoken hand

Wijn is van mening dat het MVO referentiekader goed op een rij zet waaraan maatschappelijk verantwoord ondernemen zou moeten voldoen. Hij ziet het document als een uitgestoken hand van de maatschappelijke organisaties naar het bedrijfsleven en niet als het bekende opgestoken vingertje. Het ministerie van Economische Zaken zal het MVO Referentiekader ook op haar eigen website plaatsen.
De staatssecretaris noemde het initiatief van de dertig organisaties verder een ‘unieke vorm van samenwerking’.
De staatssecretaris benadrukte ook dat ieder van de partijen – bedrijven, overheid, NGO’s etc. – zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Er moet een spanningsveld blijven bestaan om vooruitgang te kunnen boeken. Het MVO Platform heeft als rol, zo zei hij, ‘als tegenwicht om bedrijven en hemzelf scherp te houden’. Wijn vergeleek de rol van de NGO’s en vakbonden met een tamboer maître van een drumband. Hij moet voorop lopen maar niet zover dat de drumband hem uit het oog verliest.

Handelsmissie India

Volgens de staatssecretaris is de helft van het bedrijfsleven al structureel met MVO bezig. Hij was ook positief over de recente gezamenlijke handelsmissie met staatssecretaris Van Ardenne naar India, hoewel nog gezocht wordt naar de juiste vorm. Vanuit de NGO delegatie bij Wijn werd opgemerkt dat de 50% waarschijnlijk een stuk lager uitvalt ‘langs de lat’ van het MVO referentiekader. Ook over de missie naar India was de delegatie aan merkelijk minder positief.

MVO Referentiekader
Toespraak bij presentatie MVO referentiekader
Toespraak bij presentatie MVO referentiekader
Toespraak bij presentatie MVO referentiekader

ARISA

ARISA

Stichting Arisa (Advocating Rights In South Asia, voorheen Landelijke India Werkgroep) ondersteunt en versterkt vanuit Nederland de …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer