Om armoede, honger en ziekte terug te dringen is het belangrijk dat jongens en meisjes dezelfde kansen op onderwijs hebben. In een aantal landen is een stijgende lijn zichtbaar, maar in veel landen hebben meisjes nog niet of nauwelijks kans een opleiding te volgen. In het basisonderwijs is de meeste vooruitgang geboekt, maar voor slechts een op de vijf vrouwen in ontwikkelingslanden is een vervolgopleiding weggelegd. De kans is nog kleiner in landen die te maken hebben met droogte, dreigende hongersnood, conflicten of de gevolgen van hiv/aids. Meisjes en vrouwen uit arme, sociaal geïsoleerde of uitgesloten groepen zijn extra kwetsbaar, omdat zij vaak als minder belangrijk worden beschouwd.

CARE roept de wereldleiders op hun lange termijn beleid meer in te richten op het uit hun isolement halen van vrouwen en het benadrukken van de belangrijke rol die zij spelen bij de ontwikkeling van samenlevingen, zonder daarbij de rol van mannen en jongens uit het oog te verliezen. Gezamenlijke betrokkenheid is van groot belang bij het bereiken van meer gelijkheid in ontwikkelingslanden.

In India heeft CARE via het Udaan programma in tien jaar tijd duizenden ongeschoolde meisjes tussen tien en veertien jaar uit hun isolement weten te halen, door ze een verkorte basisopleiding te laten doorlopen. In elf maanden tijd worden groepen van 100 meisjes voorbereid op reguliere scholing via ondermeer training van hun kritische denkvermogen en hun sociale vaardigheden, ontwikkeling van hun zelfvertrouwen via sport- en toneellessen en op de minimale vereisten die het hen mogelijk maakt in te stromen in het reguliere basis- of vervolgonderwijs.

In samenwerking met de Indiase regering werden later ook scholen (zogenaamde KGBV-scholen) opgezet, die in andere regio’s deze principes in de praktijk moesten brengen. De 76 scholen die er ondertussen zijn in Uttan Pradesh, Bihar en Gujarat worden door CARE India online ondersteund en bereiken naar schatting 38.000 leerlingen.

In juni 2009 voltooide de tiende groep de versnelde opleiding binnen het Udaan programma. Van de 102 meisjes wisten er 101 hun toelatingsexamen met succes te voltooien, 32 van hen met een buitengewoon hoge score. De aanpak maakt duidelijk dat een allesomvattende aanpak belangrijk is en dat die niet alleen op de meisjes zelf, maar op de hele samenleving waar ze deel van uit maken moet zijn gericht.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer