Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Onderscheiding maatschappelijk verantwoord investeren uitgereikt

Oikocredit is onderscheiden als ‘best presterende’ financier van de microkredietsector. Oikocredit krijgt deze onderscheiding als blijk van erkenning voor haar bijdrage aan maatschappelijk verantwoord investeren. De onderscheiding is afkomstig van CGAP, een onafhankelijk centrum voor beleid en onderzoek ondergebracht bij de Wereldbank. 

De ESG Award wordt uitgereikt aan instellingen die milieu-, maatschappelijke en bestuursaspecten (Environmental, Social en Governance – ESG) mee laten wegen bij investeringsbeslissingen. Oikocredit heeft de onderscheiding in het bijzonder ontvangen voor haar prestaties op het gebied van innovatie en haar grote betrokkenheid bij de microfinancieringssector.  

Oikocredits directeur, Tor G. Gull, benadrukte de toewijding van lokale medewerkers wereldwijd om Oikocredits sociale doelstellingen te behalen. Oikocredit heeft strenge criteria waaraan investeringen moeten voldoen. Het eerste is dat het geld ten goede moet komen aan de armen. "Strenge investeringscriteria en transparantie naar de investeerders toe zijn voor Oikocredit van wezenlijk belang bij de uitvoering van haar missie", aldus Gull.

Met de onderscheiding wil CGAP bevorderen dat er steeds hogere standaarden gesteld worden in de microkredietsector, zodat mensen in ontwikkelingslanden en hun gemeenschappen daarvan kunnen profiteren. De onderscheiding werd op 12 oktober in Amsterdam uitgereikt. CGAP heeft 32 aanvragen ontvangen. Drie microfinancieringsinvesteerders (MIV’s) werden geselecteerd voor de MIV ESG Award: Incofin, Oikocredit en Triodos.  

Meer informatie: www.oikocredit.org 

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) bevordert wereldwijd de toegang van armen tot financiële dienstverlening. www.cgap.org

Oikocredit werkt al 35 jaar aan armoedebestrijding door leningen ter beschikking te stellen aan arme, ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Oikocredit is een van de grootste particuliere financiers van de microkredietsector ter wereld. Oikocredit verstrekt leningen of investeringskapitaal aan microfinancieringsinstellingen, coöperaties en midden- en kleinbedrijf. Het kapitaal daarvoor trekt Oikocredit wereldwijd aan door de uitgifte van aandelen. Ondanks de crisis heeft het aandeel Oikocredit in 2008 en 2009 zijn waarde behouden. Bovendien heeft Oikocredit sinds vele jaren een bescheiden dividend uitgekeerd. 

Nederlandse organisaties en particulieren kunnen investeren via het Oikocredit Nederland Fonds: een erkend sociaal-ethisch beleggingsfonds. Oikocredit Nederland, een vereniging met ruim achtduizend leden en honderdvijftig vrijwilligers, geeft informatie over investeren, schenken, lid worden en andere manieren waarop men Oikocredit kan steunen. www.oikocredit.nl

 

Print

Oikocredit

Arme mensen nieuwe kansen bieden door middel van duurzame financiële dienstverlening. Dat is onze missie en die vormt het uitgangspunt bij …
Profielpagina