De Verenigde Naties houden deze week in New York een bijeenkomst in het kader van de vaststelling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De Nederlandse Elles Blanken is er een van de sprekers. Zij zal de VN-lidstaten adviseren over de doelstellingen voor vrouwenrechten.

Elles is door ontwikkelingsorganisatie VSO uitgezonden naar Papoea-Nieuw-Guinea, waar ze werkt als capaciteitsopbouwer. Ze werkt samen met twee organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten: de Office for Development of Women en de National Council of Women. De situatie in Papoea-Nieuw-Guinea is exemplarisch voor hoe veel ontwikkelingslanden met vrouwenrechten omgaan. Het land telt slechts zo’n vijftig vrouwelijke raadsleden en Elles werkt samen met haar lokale collega’s aan hun ondersteuning. Ze willen de kennis en kunde van deze vrouwen vergroten, zodat die meer invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen die hun lokale samenleving vormgeven. Als zij succesvol zijn, zullen ze dankzij hun voorbeeldfunctie bovendien meer vrouwelijke politici aantrekken.

In voorbereiding op een VN-top in september, waar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zullen worden vastgesteld, organiseren de VN verschillende discussie- en onderhandelingssessies. In de week van 23-27 maart staan de doelen en de indicatoren op de agenda. Op woensdag 25 maart kunnen vertegenwoordigers van maatschappelijke en ontwikkelingsorganisaties hun mening hierover geven. Elles Blanken is namens VSO een van de sprekers. Haar toespraak gaat voornamelijk over het belang van de deelname van vrouwen aan politiek op alle niveaus. Verder stelt VSO dat het cruciaal is dat vrouwen en maatschappelijke organisaties nauw betrokken blijven bij de uitvoering en het meten van de voortgang.

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
VSO nieuw

VSO Nederland

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. …

VSO heeft zo’n 900 vacatures per jaar in Afrika en Azië. VSO’ers werken in vrijwel alle beroepsgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, business en management, IT, techniek en natuur (van landbouw tot visserij en natuurbeheer).

Wereldwijd werken er op dit moment zo’n 1.700 VSO’ers aan armoedebestrijding, waaronder 120 Nederlandse VSO’ers. Sinds de oprichting, in 1958, hebben meer dan 43.000 vakdeskundigen hun kennis en ervaring gedeeld in 140 landen. Vanuit Nederland zijn er totaal 1.500 VSO’ers uitgezonden.

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer