Bijna de helft van de Nederlanders zegt geld te doneren aan ontwikkelingsorganisaties. Toch blijven Nederlanders kritisch ten opzichte van ontwikkelingsorganisaties. Voorheen was de reputatie van een organisatie voldoende om het vertrouwen te krijgen (‘trust me’). Nu willen mensen horen wat er met hun donatie gebeurt (‘tell me’) en zien wat ermee bereikt wordt (‘show me’).

Ook willen Nederlanders steeds vaker actief betrokken worden bij ontwikkelingssamenwerking (‘involve me’). Op dit moment zegt slechts 7% van de mensen bij te dragen aan ontwikkelingssamenwerking door iets te doen. Terwijl maar liefst 28% van de mensen juist het liefst zou willen bijdragen door actief betrokken te worden.

Nederlanders zijn verdeeld over het nut van ontwikkelingssamenwerking. Terwijl 39% van de Nederlanders van mening is dat ontwikkelingssamenwerking de situatie verbetert, denkt 36% van de mensen dat ontwikkelingssamenwerking geen effect heeft. En 12% van de mensen denkt dat de situatie in ontwikkelingslanden er zelfs door verslechtert.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders bekend is met de Millenniumdoelstellingen. Dit zijn acht concrete doelen die in het jaar 2000 zijn ondertekend door 189 regeringsleiders om vóór 2015 armoede, ziekte en honger terug te dringen.

Aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Ruigrok | Netpanel, hebben 647 mannen en vrouwen tussen de 18 en ouder meegedaan. De steekproef is representatief op geslacht, leeftijd en opleiding. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 1%CLUB (www.1procentclub.nl), een online marktplaats die ontwikkelingsprojecten koppelt aan mensen, geld en kennis.

Lees hier het volledige onderzoek (PDF)

1procent

1%CLUB

1%CLUB is  het crowdfunding platform dat mensen met slimme ideeën in ontwikkelingslanden verbindt met mensen, geld en kennis over de hele …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer