Partnerbericht

Nationaal Energie Debat op 17 september

Journalist en energiedeskundige Roy op het Veld, een van de sprekers, zal betogen dat het kabinet veel te veel verwacht van subsidies en stimuleringsmaatregelen. "Om het kabinetsdoel van 20% duurzame energie in 2020 te halen moet er ontzettend veel gebeuren. Het meest effectief is iedere energieleverancier simpelweg te verplichten dit percentage aan duurzaam vermogen over tien jaar te leveren. Iedere producent wordt vanuit zijn eigen expertise geprikkeld om zo efficiënt mogelijk aan die verplichting te voldoen." Het terugdringen van het fossiele energiegebruik kent volgens Op het Veld een geheel andere uitdaging. "Je loopt bij het afbouwen van fossiel een heleboel belastingcenten mis, terwijl duurzaam aan de inkomstenkant niets oplevert. Vorig jaar ging het om maar liefst 20 miljard euro. Vooralsnog heeft de overheid geen idee hoe dit gat gedicht kan worden. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom duurzaam in de westerse wereld zo moeilijk van de grond komt."

 

Naast Op het Veld, auteur van ‘De strijd om energie’, gaan zes prominente sprekers o.l.v. Hans de Geus (business news RTL4) in op wat er moet gebeuren om vaart te zetten achter de energiedoelstellingen van het kabinet. Dit zijn:

  • Ir. Peter Breithaupt, directeur Business Development Gasunie, namens het Platform Nieuw Gas;
  • Prof.dr. Taco van Someren, hoogleraar Strategic innovation and sustainablity, Universiteit Nyenrode;
  • Prof.dr. Lucas Reijnders, hoogleraar Milieukunde, UvA;
  • Bernard ter Haar, directeur-generaal Milieu, VROM;
  • M.J. Kroon MBA, Algemeen Directeur TenneT;
  • Joost van Dijk, Managing Director, CEO Eon Benelux.

Het Nationaal Energiedebat 2009 vindt plaats op 17 september van 16.00 – 22.00 uur in ‘Antropia’ in Driebergen-Rijsenburg. Kosten bedragen € 160,- (excl. BTW); voor VVM-leden en studenten gelden gereduceerde tarieven. Voor meer informatie en aanmelding: www.vvm.info

www.vvm.info