Partnerbericht

Manifestatie FunKi@Off_Corso

Dit debat gaat vergezeld van workshops, virtual hosts, net.art en performances:

• De virtuele lancering van de FunKi computer game. FunKi werd speciaal ontwikkeld door de HKU. In deze cross-over tussen PacMan en Lemmings probeert de speler een informatiestroom van A naar B te krijgen en moeten hindernissen als een slechte infrastructuur en censuur worden overbrugd;

• Bezoekers kunnen via een webcam verbinding praten met een van de HIVOS-partners in het Zuiden;

• Sarai bracht via digital storytelling de buurten van New Delhi in kaart. Het resultaat is, met dat van vier andere internetkunstenaars, te zien op de net-art expositie in de lounge;

• Vanaf 21.30 geven studenten van het SintLucas een workshop in het bouwen van nieuwe levels voor FunKi. Het beste ‘vrijheid van meningsuiting’-level wordt aan het spel toegevoegd. Ook is er een workshop waarin je je eigen website leert maken.

De manifestatie wordt afgesloten met een Thursday Shuffle Special van 23.00 tot 04.00 in samenwerking met Off_Corso. In de grote zaal draaien Jeremiane S, Laidback Luke en Joachim. In de lounge draait Dr. Sizzle. Verder maakt het VJ-collectief Vaina (Mexico/Columbia) sophisticated videoperformances uit materiaal dat ook te vinden is in de sloppenwijken van Latijns-Amerika.

Computer game FunKi

Studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) hebben in opdracht van Hivos, samen met studenten uit een aantal landen waar Hivos werkzaam is, een computer game ontwikkeld. FunKi heeft als doel om de spelers bewust te maken van verschillende aspecten van de digitale kloof. De speler moet het karaktertje FunKi verschillende problemen laten oplossen, zoals te lage bandbreedte, censuur en het ontbreken van infrastructuur. De speler kan ook zijn eigen levels bouwen en toevoegen.

Digitale Kloof

De term ‘digitale kloof’ (digital divide) beschrijft het verschil tussen de mensen die gebruik kunnen maken van (nieuwe) informatie en communicatie middelen (zoals telefoon, radio en internet) en zij die dat niet kunnen. De digitale kloof bestaat tussen de geïndustrialiseerde landen en de ontwikkelingslanden. Maar ook in de landen zelf bestaan verschillen. De kloof bestaat tussen inwoners van stad en platteland, tussen mensen met een opleiding en zonder opleiding, tussen mannen en vrouwen en tussen rijken en armen.

De digitale kloof heeft een invloed op de economische, culturele, wetenschappelijke en artistieke ontwikkeling van een gemeenschap. De digitale kloof bestaat uit verschillende aspecten:

• Internet rechten (censuur, vrijheid van meningsuiting)

• Oneerlijke toegang en verdeling van informatie (niet alle gegevens zijn voor iedereen beschikbaar, de positie van jongeren en vrouwen verschilt, de economische mogelijkheden zijn ongelijk en Intellectual Property Rights maken een vrij gebruik van o.a. software onmogelijk)

• Infrastructuur (lage bandbreedte, onstabiel netwerk, slechte infrastructuur)

• Beperkte zuidelijke content (dit beperkt de culturele en artistieke diversiteit)

Hivos

Hivos wil een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Een wereld waarin burgers gelijke toegang hebben tot hulpbronnen, kansen en markten, en actief en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen die bepalend zijn voor hun leven, hun maatschappij en hun toekomst.

Hivos voelt zich verbonden met arme en gemarginaliseerde mensen – én met de organisaties die voor hen opkomen – in landen in het Afrika, Azië, Latijns Amerika en in Zuidoost-Europa. Een duurzame verbetering van hun situatie is de uiteindelijke maatstaf voor het werk van Hivos.

Hivos
FunKi@Off_Corso